Kard. Nycz do środowiska akademickiego: między wiarą i rozumem nie ma sprzeczności

Nasza Polska1 października, 20217 min

Możecie z ufnością wchodzić w nowy rok akademicki – powiedział w piątek kard. Kazimierz Nycz w czasie mszy św. inaugurującej nowy rok na Politechnice Warszawskiej. Hierarcha podkreślił jednocześnie, że między wiarą i rozumem nie ma sprzeczności. Jak zaznaczył, to są dwa źródła dane człowiekowi przez Boga.

Eucharystia z udziałem studentów i władz uczelni odbyła się w stołecznym kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. W czasie liturgii odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Wskazując w homilii na encyklikę papież Jana Pawła II „Fides et ratio”, metropolita warszawski zaznaczył, że wiarą nie kłóci się z rozumem. „Między tymi dwoma skrzydłami ludzkiego ducha nie ma żadnej sprzeczności i nie może być sprzeczności, ponieważ te dwa źródła są dane człowiekowi przez Boga Stwórcę” – powiedział kard. Nycz.

Hierarcha wskazał środowisku akademickiemu św. Teresę z Lisieux mówiąc, że jest ona „patronką na drodze życia duchowego człowieka, także tego, który para się nauką na najwyższym poziomie, na poziomie uniwersyteckim, czy politechnicznym”. „Ona – doktor Kościoła uczy nas prostoty” – powiedział kard. Nycz. Przywołując postać kard. Wyszyński powiedział, że Prymas Tysiąclecia przez całą swoja posługę otaczał troską uczelnie wyższe, w tym również Politechnikę Warszawską. „Może być waszym patronem” – mówił hierarcha – wskazując na jego „szaloną pracowitość”. „Kiedy patrzy się na jego dzienny kalendarz przez całe 33 lata, na to, co zrobił, co zanotował to, to był człowiek niezwykle zorganizowany i niezwykle pracowity. Tylko tacy ludzie osiągają efekty” – podkreślił metropolita warszawski.

Jako antidotum na wyzwania, które stają dziś przed człowiekiem kard. Nycz wskazał słowa św. Jana Pawła II – „Nie lękajcie się”, z którymi papież zwrócił się do świata tuż po wyborze.

„Wiemy, jakie wtedy – 43 lata temu – były lęki, chyba daleko mniejsze, niż te obecne. Gdyby papież stanął tutaj między nami, mówiłby o lękach zerwania tradycji, mentalności, języka między młodym a starszym pokoleniem; pewnie mówiłby o lękach uchodźców i migrantów, co stało się problemem całego świata, z którym sobie absolutnie nie radzimy;, pewnie mówiłby o lękach pandemii choroby, której nikt się nie spodziewał jeszcze pięć lat temu. Na pewno powiedziałby nam dziś: Nie lękajcie się. Bóg jest większy. On zawsze ogarnia nas swoją łaską i swoją mocą” – przekonywał kard. Nycz.

„Jeśli takich macie patronów jak św. Jan Paweł II, bł. kard. Wyszyński, czy matka Róża Czacka, to możecie wchodzić z ufnością w nowy rok akademicki i prosić Boga, by wspierał nas w tym wszystkim, z czym sobie nie radzicie, co jest trudne, co jest problemem” – podsumował kard. Nycz.

Przed liturgią rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba mówił o wyzwaniach, przed którymi staje nie tylko uczelnia, ale także ludzkość. „Gdy dominuje tendencja do maksymalizacji przyjemności indywidualnej a technologia ułatwia realizację tej doktryny, konieczne jest znalezienie klucza do młodych ludzi, który pozwoli pokazać im, że ta droga na końcu prowadzi do samotności zarówno w skali jednostki, jak i społeczeństwa a nawet cywilizacji” powiedział rektor. Zaznaczył, że „bez współpracy, dbałości o dobro wszystkich i przestrzeń wspólną, oraz bez dobrej komunikacji, nie utrzymamy w naszej uczelni, naszym mieście, kraju, kontynencie, w końcu na naszej planecie warunków sprzyjających rozwojowi”. „Być może nie będziemy w stanie utrzymać naszej egzystencji w formie, którą jesteśmy w stanie zaakceptować” – kontynuował rektor.

Podkreślił znaczenie „wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie umocowanych w rodzinie, wspólnocie, także tej duchowej i w tradycji”. „To wartości przekazywane w Kościele, ale i na uniwersytetach, także technicznych, które są ostoją tradycji, jak i źródłem innowacyjnych koncepcji dających możliwość zmian na lepsze, zmian, które powinny być nie tylko skuteczne i praktyczne, ale także odpowiedzialne wobec środowiska społecznego, ekonomicznego i naturalnego” – zaznaczył rektor Politechniki Warszawskiej. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk