Dr Marek Szymaniak został zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej ds. naukowych

Nasza Polska28 września, 20215 min

Dr Marek Szymaniak został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej ds. naukowych. Dotychczasowy kierownik Działu Naukowo-Edukacyjnego MIIWŚ obejmie nową funkcję 1 października – poinformowała we wtorek rzeczniczka instytucji Hanna Mik-Samól.

Jak wyjaśniła, dr Szymaniak został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej na podstawie decyzji ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego. Do jego obowiązków należeć będzie nadzór i koordynacja prac: działu dokumentacji filmowej, działu naukowo-edukacyjnego i wydawnictwa MIIWŚ, działu konserwacji, działu zbiorów, działu wystaw oraz biblioteki MIIWŚ. Ponadto, nadal będzie brał udział w pracach zespołu przygotowującego wystawę stałą Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Marek Szymaniak (ur. 23 stycznia 1974 r.) jest absolwentem Wydziału Humanistycznego na kierunku historia ze specjalnością nauczycielską Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 2005 roku obronił doktorat na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku związany jest od lipca 2017 r.: najpierw jako kierownik Działu Naukowego, od 2018 r. Działu Naukowego i wydawnictwa MIIWŚ, a po zmianie struktury organizacyjnej w 2019 r. na stanowisku kierownika Działu Naukowo-Edukacyjnego, nadal kierując muzealnym wydawnictwem.

Jako przewodniczący zespołu ds. ewaluacji wystawy stałej MIIWŚ odpowiadał za przygotowanie treści i realizację procesu zmian i uzupełnień wprowadzanych na ekspozycji głównej w latach 2017–18. Jest jednym z pomysłodawców powstania rocznika MIIWŚ „Wojna i Pamięć”, a od 2018 r. działa jako jego redaktor tematyczny.

Dr Szymaniak jest też współautorem scenariusza wystawy czasowej „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy w czasie II wojny światowej”. W 2019 r. koordynował organizację międzynarodowej konferencji naukowej „Pakt dla wojny. Zmowa Hitler–Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej”, a w 2020 r. organizację konferencji „Polegli na Westerplatte. Groby i szczątki westerplatczyków w świetle badań archeologicznych, genetycznych i historycznych oraz w kontekście procedur prawnych”. Współredagował tom pokonferencyjny Światowego Forum Muzeów Pól Bitewnych. Jest autorem tekstów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii oraz współpomysłodawcą i współautorem cykli popularnonaukowych publikowanych w mediach społecznościowych MIIWŚ.

w latach 2006–17 Szymaniak pracował w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Bydgoszczy, w oddziałowych biurach: edukacji publicznej, edukacji narodowej oraz upamiętniania walk i męczeństwa. Kierując bydgoskim zespołem naukowo-edukacyjnym, przygotowywał wystawy i katalogi wystaw, publikował i redagował prace naukowe z zakresu najnowszej historii Polski, brał udział w konferencjach naukowych oraz organizował i realizował dziesiątki działań popularyzatorskich z zakresu historii Polski XX wieku.

Jest również autorem scenariuszy do historycznych filmów dokumentalnych emitowanych przez TVP. Z jego inicjatywy w 2012 r. został powołany bydgoski Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. W 2014 r. uczestniczył w seminarium dla edukatorów dotyczącym Holokaustu w Yad Vashem w Jerozolimie. W 2015 r. dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku powołał go do Kapituły Honorowej Nagrody „Świadek Historii”. Od 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej Fundacji im. Janusza Kurtyki. (PAP)

Autor: Anna Wydorska

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *