Ziobro i Kaleta: wyrok Trybunału Konstytucyjnego to jedyny możliwy werdykt

Nasza Polska14 lipca, 20218 min

Środowy wyrok TK ws. środków tymczasowych TSUE był jedynym możliwym werdyktem – powiedział podczas konferencji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Trybunał stanął na straży konstytucji – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Podczas wspólnej konferencji ministrowie wypowiedzieli się na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego, mówiącego o tym, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z polską konstytucją. Pytanie prawne w tej sprawie zostało skierowane do TK przez Izbę Dyscyplinarną SN.

„Konstytucja i normalność zwycięża nad próbą politycznego wykorzystywania agend unijnych do ingerowania w sprawy wewnętrzne państw członkowskich” – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

„Dzisiejszym orzeczeniem polski Trybunał Konstytucyjny wpisał się w konsekwentną linię orzeczniczą polskich trybunałów konstytucyjnych, na przestrzeni lat wybieranych przez różne większości polityczne” – wskazał Ziobro. Odwołał się tym stwierdzeniem do stanowisk TK pod przewodnictwem prof. Safiana i prof. Rzeplińskiego, które potwierdzały wyższość konstytucji nad innymi.

„To polska konstytucja jest aktem prawnym najwyższej rangi, który stoi ponad prawem Unii Europejskiej” – wskazał Ziobro. Przywołał też przykład trybunałów konstytucyjnych innych państw członkowskich, które rozstrzygając podobne spory wypowiadały się również konsekwentnie, orzekając, że konstytucja jest aktem nadrzędnym nad traktami. Podał przykład trybunału niemieckiego, rumuńskiego oraz francuskiego i włoskiego.

„Żadne państwo nie może pozwolić sobie na to, aby organ obcy organizacji międzynarodowej miał władzę zawieszania organów państwa członkowskiego, suwerennego państwa, tak jak chciał to uczynić TSUE” – zaznaczył Ziobro w wypowiedzi po wyroku TK.

Jak ocenił, gdyby uznać argumentację TSUE, to „można byłoby sobie w przyszłości wyobrazić orzeczenia TSUE, które zawieszają inne organy konstytucyjne polskiego państwa, na przykład polskiego prezydenta (…), albo polskiego premiera, albo polski rząd, albo parlament”.

Minister powiedział, że przyjmuje z satysfakcją „jedyny możliwy werdykt, wyrok i rozstrzygniecie polskiego TK”, który – jak dodał Ziobro – jest zgodny ze wcześniejszą linią orzeczniczą polskiego Trybunału oraz zgodny z orzeczeniami wielu trybunałów konstytucyjnych innych państw członkowskich UE.

„Z satysfakcją przyjąłem orzeczenie polskiego TK, który stanął na gruncie ochrony polskiego porządku konstytucyjnego przed bezprawną ingerencją, uzurpacją, prawną agresją ze strony organów UE, które, nie mając ku temu żadnych podstaw, usiłowały zawieszać konstytucyjne organy polskiego państwa” – podkreślił Ziobro.

„Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny stanął na straży konstytucji i polskiej suwerenności” – powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta odnosząc się do środowego orzeczenia TK. Według niego, Trybunał wydał jedyny możliwy wyrok.

„Dzisiejszy wyrok TK w zakresie bieżących relacji Polski z UE ma charakter fundamentalny, przełomowy, ale w zakresie dotychczasowego dorobku TK jest naturalną konsekwencją tego, co TK orzekał w roku 2005, 2010 i 2011” – powiedział Kaleta. Wskazał przy tym, że w tamtych wyrokach TK badał zgodność traktatu unijnego z polską konstytucją.

Według Kalety, sprawa, którą rozstrzygał TK dotyczy m.in. tego, gdzie leży granica kompetencji UE i czy Polska przekazała UE kompetencje ws. sądownictwa. Wiceszef MS przywołał też sprawę, w której rumuński TK orzekł wprost, że TSUE działał poza kompetencjami. „Czy widzimy panikę wokół Rumunii? Czy widzimy opozycję, która nakazuje organom UE karanie rumuńskiego państwa za to, że broni swojej suwerenności przed uzurpacją unijnych organów?” – pytał Kaleta.

„Dzisiaj TK stanął na straży konstytucji, stanął na straży polskiej suwerenności” – oświadczył Kaleta. Dodał, że Trybunał Konstytucyjny wydał „jedyny możliwy wyrok”.

Pytanie prawne, na które odpowiedział w środę, zostało skierowane po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE z kwietnia ub.r., w którym unijny trybunał zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. W zagadnieniu do TK Izba ta zapytała o zgodność z konstytucją przepisów unijnych dotyczących stosowania przez TSUE środków tymczasowych w sprawach sądownictwa.

W środę TK orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wyroku TK wskazano, że Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów.

Na kilkadziesiąt minut przed wyrokiem TK, TSUE uwzględniając wnioski Komisji Europejskiej, wydał kolejne postanowienie o środkach tymczasowych ws. polskiego wymiaru sprawiedliwości. Unijny trybunał zobowiązał Polskę do „natychmiastowego zawieszenia” stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Oznacza to, że Polska ma zawiesić działalność Izby Dyscyplinarnej m.in. także w sprawach immunitetów sędziowskich.(PAP)

Autorzy: Marta Stańczyk, Marcin Jabłoński, Mateusz Mikowski

 

 

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk