PolskaWzrosło skrajne ubóstwo – nowe dane GUS

Karol Kwiatkowski30 czerwca, 20213 min

W 2020 roku odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich o 1 pkt proc. do 5,2 proc. – podał GUS.

„W 2020 r. odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich z ok. 4 proc. osób w 2019 r. do 5,2 proc. przy wyraźnym spadku poziomu wydatków gospodarstw domowych. Pogorszenie się sytuacji materialnej części gospodarstw domowych i wzrost ubóstwa skrajnego w Polsce wiąże się z wprowadzeniem od marca 2020 r. zamrożenia części gospodarki i ograniczeń w kontaktach społecznych, w odpowiedzi na pojawienie się w Polsce koronawirusa i rozwój pandemii COVID 19” – napisał GUS.

GUS regularnie, co rok, oblicza i publikuje wskaźniki dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego (tzw. stopa ubóstwa) w Polsce opierając się na wynikach badań budżetów gospodarstw domowych.

W obliczeniach uwzględnione zostały trzy różne progi (granice) ubóstwa: granica ubóstwa skrajnego, relatywnego oraz ustawowa granica ubóstwa. Za ubogie uznane zostały osoby żyjące w gospodarstwach domowych, w których poziom wydatkówb był niższy od przyjętych progów ubóstwa.

Uwzględnienie tzw. granicy ustawowej wskazuje na grupę osób, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są potencjalnie uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. W 2020 r. zasięg ubóstwa ustawowego wyniósł 9,1 proc. Kształtował się więc na prawie takim samym poziomie jak w 2019 r. (9,0 proc.).

Według definicji ubóstwo skrajne to 640 złotych miesięcznie, a relatywne – 799 zł dla jednoosobowego gospodarstwa i odpowiednio 1727 oraz 2157 dla gospodarstwa 4-osobowego.

Stopa ubóstwa relatywnego wyniosła 11,8 proc. wobec 13,0 proc. w 2019 roku. (PAP Biznes)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

cztery + szesnaście =