PolskaSejm/ Projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej skierowany do prac w komisji

Nasza Polska24 czerwca, 20219 min
Potrzebujemy Twojej pomocy, żeby wciąż tworzyć niezależne, wolne media. Jak możesz nam pomóc?

 

Za pomocą Pay Pal'a:
Za pomocą przelewu tradycyjnego:

 

Fundacja „Będziem Polakami”
ul. Podhalańska 3
85-123 Bydgoszcz
PKO BP PL04 1020 1462 0000 7902 0326 0783
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Do dalszych prac w komisji Sejm skierował w czwartek projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej, który zakłada m.in. pozbawianie praw publicznych osób skazywanych za przestępstwa korupcyjne i zakaz zajmowania przez nich stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Przepisy proponowane przez Kukiz’15 i PiS zakazują też łączenia wykonywania pracy w takich spółkach z wykonywaniem mandatu posła i senatora oraz sprawowaniem funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Zmiany przewidują też wprowadzenie pełnej jawności i przejrzystości źródeł finansowania partii politycznych i poszczególnych wydatków ugrupowań.

Proponowane zmiany przedstawił w Sejmie w czwartek poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko. Polityk przyznał, że rozwiązania są bardzo surowe, ale – jak dodał – są też konieczne w celu ochrony demokratycznego państwa prawa. Zaapelował o poparcie i zaangażowanie się w prace nad tym projektem przez wszystkie siły polityczne w Sejmie.

W dyskusji głos zabrał też wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Zapowiedział w imieniu rządu pełne poparcie dla projektowanych zmian. Podkreślił przy tym, że projekt zmierza do eliminacji z życia publicznego osób skazanych za korupcję. Określił to jako dobry kierunek.

Poseł Piotr Sak w imieniu klubu PiS zapowiedział poparcie dla „ducha tego projektu”. Wyraził przy tym przekonanie, że uda się wypracować najlepsze rozwiązania w sprawie zwalczania korupcji. „Istnieje ostra potrzeba społeczna wprowadzenia zmian, które w sposób bezwzględny i bezkompromisowy będą zwalczać korupcję, chorobę brudnych rąk. Sprawca czy też potencjalny sprawca musi czuć oddech wymiaru sprawiedliwości” – powiedział Sak.

Z kolei posłanka Barbara Dolniak zapowiedziała, że klub KO będzie pracował nad projektem i wniesie poprawki do projektu. Dolniak podkreśliła przy tym, że samo zaostrzanie kar to jedno, a stosowanie ich w praktyce to drugie. Jej zdaniem do skutecznej walki z korupcją nie wystarczy zaostrzenie kar. „Należy te przepisy stosować przez odpowiednie organy. Bez skutecznych działań nie da się niczego w tym względzie osiągnąć” – dodała.

Chęć dalszych prac nad projektem wyraziła także w imieniu klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. „Ta ustawa niewątpliwe jest ustawą, która w jakiś sposób ma uzdrowić polskie życie publiczne i polityczne także. Część tych zapisów, które w niej są respektujemy i uznajemy za takie, które rzeczywiście taką ustawę by wniosły” – wskazała. Dodała przy tym, że w projekcie widać wiele niedociągnięć, nad którymi należy pracować.

Krzysztof Paszyk w imieniu klubu KP-PSL zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie wspierać projekt podczas kolejnych etapów prac sejmowych. „Projekt oceniamy wysoko jako klub z punktu widzenia jego przeciwdziałania wszelkim patologiom życia publicznego. Niewątpliwe jest to krok w dobrą stronę” – mówił Paszyk. Wskazał przy tym, że niektóre rozwiązania wymagają poprawy.

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego i sześciu innych ustaw został złożony na początku czerwca przez grupę posłów PiS, Kukiz’15 oraz koła Polskie Sprawy. Głównym celem propozycji jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że pozbawienie praw publicznych, które zakłada m.in. utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, orzekane jest przez sąd fakultatywnie „w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie”. Projekt ustawy wprowadza dodatkową przesłankę do orzeczenia przez sąd tego środka – jest nią skazanie za określone przestępstwa związane z korupcją.

Dodatkowo w przypadku osób skazanych za te przestępstwa sąd obligatoryjnie orzekać ma o zakazie zajmowania „wszelkich lub określonych stanowisk” lub „wykonywania wszelkiej lub określonej” pracy w spółkach, w których Skarb Państwa lub samorząd posiadają co najmniej 10 proc. akcji. W razie ponownego skazania sprawcy sąd ma orzec taki zakaz dożywotnio.

Projekt uniemożliwia też łączenie mandatu posła i senatora z wykonywaniem pracy w spółkach, w których Skarb Państwa lub samorząd posiadają co najmniej 10-procentowe udziały. Nie obejmie to jednak parlamentarzystów, którzy uzyskali swój mandat przed wejściem w życie ustawy.

Autorzy projektu analogiczny zakaz łączenia zatrudnienia w spółkach, w których co najmniej 10 proc. akcji ma Skarb Państwa lub samorząd, proponują również w odniesieniu do wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Także w tym przypadku przepisy nie będą działać wstecz.

Jak wskazano w projekcie, potrzebne jest „wyeliminowanie z przestrzeni publicznej konfliktu między interesem publicznym a interesem prywatnym parlamentarzystów”. W uzasadnieniu zaznaczono, że obecnie parlamentarzyści mogą pracować w spółkach handlowych kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu, w stosunku do których przysługuje im szereg uprawnień o charakterze kontrolnym. „Może dojść do kuriozalnej sytuacji, w wyniku której poseł albo senator będzie de facto kontrolował samego siebie” – czytamy.

Pozostałe rozwiązania zawarte w projekcie zakładają m.in. pełną jawność i przejrzystość źródeł finansowania partii politycznych i poszczególnych wydatków ugrupowań. Chodzi o obowiązek prowadzenia i aktualizowania przez każdą partię polityczną rejestru wpłat oraz rejestr umów. „Oba rejestry będą prowadzone w formie elektronicznej i będą niezwłocznie aktualizowane i publikowane w BIP, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł się z nimi zapoznać” – podkreślono.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

Udostępnij:

Nasza Polska

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

16 − 13 =