Sanepid nie może karać na podstawie notatki policji

Karol Kwiatkowski18 czerwca, 20214 min

Notatka policji to nie protokół. Jej treść sama w sobie nie korzysta z mocy dowodowej i nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – stwierdził w wyroku WSA w Krakowie, o czym poinformował Dziennik Gazeta Prawna.

W DGP czytamy, że w sprawie chodziło o złamanie kwarantanny. Sąd był zdania, że taka notatka, o ile da początek postępowaniu o ukaranie przez sanepid, tak nie może być jedynym środkiem dowodowym.

Według notatki policji kobieta złamała obowiązek kwarantanny, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, po przekroczeniu granicy państwowej w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

Sanepid nałożył na kobietę karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. Kobieta odwołała się do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. WIS stwierdził, że kara wciąż była zasadna, ale obniżył jej wysokość do kwoty 3 tys. zł.

Kobieta poskarżyła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, żądając uniewinnienia. Jako, że zapłaciła 5 tys. od razu po pierwszej decyzji, zażądała jej zwrotu.

6 czerwca 2021 r. WSA w Krakowie uchylił obie decyzje administracji. Sąd nie zakwestionował faktu załamania kwarantanny, ale wypunktował poważne błędy proceduralne sanepidu. Sąd orzekł, iż rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 792) stanowiące podstawę do zdekodowania normy nakazującej obywatelowi poddaniu się kwarantannie po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej zostało wydane z naruszeniem zasad. Naruszało ono zarówno przepisy upoważniające do jego wydania, jak również art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.  Rozporządzenie nie wykonuje ustawy, lecz uzupełnia ją o treści, których w tej ustawie nie ma. Tym samym nie mogło być podstawą do ukarania.

Sąd orzekł również, że notatka urzędowa przekazana organowi pierwszej instancji nie mogła stanowić wyłącznej podstawy faktycznej wydania decyzji administracyjnej nakładającej na skarżącą karę pieniężną w tej sprawie. Treść notatki sama w sobie nie korzysta bowiem z mocy dowodowej, o której mowa w art. 75 § 1 k.p.a. Nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Wyrok WSA w Krakowie, sygn. III SA/Kr 1138/20.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

osiem − 2 =