Dekret Bieruta – odszkodowania. Jak się ubiegać?

Artykuł Sponsorowany17 czerwca, 20215 min

Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy wszedł w życie 21 listopada 1945 r., nazwany został dekretem Bieruta. Grunty znajdujące się w granicach przedwojennej Warszawy przeszły na własność gminy m.st. Warszawy. Celem dekretu miało być ułatwienie odbudowy zrujnowanej stolicy. Szacuje się, że przejętych zostało od ok. 20 do 40 tys. nieruchomości. 

W związku z powyższym, spadkobiercy właścicieli nieruchomości leżących w 1945 na terenie Warszawy mają zatem możliwość dochodzenia odszkodowania za przejęte nieruchomości. Jak się o nie ubiegać?

Są dwie drogi ubiegania się o odszkodowanie:

  • odszkodowanie w trybie administracyjnym ustalane na podstawie art. 215 Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • odszkodowanie w trybie cywilnoprawnym za bezprawną decyzję odmawiającą wnioskowi dekretowemu z art. 417 (1) § 2 kodeksu cywilnego.

O odszkodowanie z art. 215 UGN można wystąpić niezależnie od tego, czy były właściciel złożył wniosek o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy gruntu. Najpierw należy jednak zorientować się, jakie roszczenia przysługują spadkobiercom – o pomoc w ustaleniu ważnych dla postępowania informacji, w dotarciu do odpowiednich akt nieruchomości, warto zwrócić się do kancelarii zajmującej się sprawami dekretowymi.

Dekret Bieruta: odszkodowanie za grunty rolne w Warszawie

O odszkodowanie za gospodarstwo rolne można ubiegać się, jeśli prowadzący gospodarstwo byli właściciele lub ich następcy prawni, użytkowali je do dnia 5 kwietnia 1958 r. Przydatne będą dokumenty potwierdzające np. uiszczanie podatku rolnego oraz dotyczące np. zabudowy działki.

Dekret Bieruta: odszkodowanie za dom jednorodzinny

Jeśli chodzi budynki znajdujące się na terenie objętym dekretem Bieruta, to zgodnie z art. 215 ust. 2 UGN, o odszkodowanie można ubiegać się jeśli spełnione są dwie przesłanki:

  • budynek miał charakter jednorodzinny,
  • budynek przeszedł na własność Państwa po dniu 5 kwietnia 1958 r.
    (warto sprawdzić, czy ówczesny właściciel złożył w terminie tzw. wniosek dekretowy o przyznanie mu własności czasowej gruntu)
Odszkodowanie za grunty budowlane

O odszkodowanie z art. 215 ust. 2 UGN za działkę dekretową warszawską o charakterze budowlanym można ubiegać się, jeśli spełnione są dwie przesłanki:

  • działka mogła być przeznaczona w 1945 pod budownictwo jednorodzinne,
  • właściciele lub ich następcy prawni utracili faktyczną możliwość władania działką po 5 kwietnia 1958 r.

To, czy działka była przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, można sprawdzić w Planie Zabudowy Warszawy z 1931 r.

Dekret Bieruta – przedawnienie

Przedawnienie w przypadku roszczenia o odszkodowanie z tytułu dekretu Bieruta jest możliwe w postępowaniu cywilnym (art. 417 (1) § 2 kodeksu cywilnego). Termin przedawnienia liczony jest od momentu uchylenia decyzji dekretowej i trwa 3 lata.

Dowiedz się więcej na ten temat: Dekret Bieruta – jak uzyskać odszkodowanie za przejęte nieruchomości>>

Udostępnij:

Artykuł Sponsorowany

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

16 + dwadzieścia =