Teksas/ Projekt ustawy zabraniającej segregacji sanitarnej i wprowadzenia paszportów szczepionkowych

W projekcie Ustawy nr 1669 stanu Teksas znajduje się m.in. zakaz obowiązku szczepień w instytucjach państwowych i prywatnych oraz zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji i ograniczenia dostępu do dóbr i usług ze względu na status szczepień.

Projekt Ustawy nr 1669 postuluje:
1. zakaz przymusu przyjmowania lub podawania szczepionek oraz wprowadzania Paszportów Szczepionkowych,
2. zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji i segregacji ze względu na indywidualny status szczepień, w szczególności zakaz dyskryminowania osób, które skorzystały z prawa do odmowy szczepienia,
3. nałożenie na placówki opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej zakazu odmowy świadczenia usług na rzecz obywatela na podstawie jego statusu szczepień lub statusu odporności na chorobę zakaźną, pod sankcją nałożenia kar dyscyplinarnych i administracyjnych oraz utraty uprawnień do otrzymywania pieniędzy podatników z budżetu państwa,
4. nałożenie na firmy ubezpieczeniowe i stanowe programy ubezpieczenia zdrowotnego zakazu odmowy ubezpieczenia lub podwyższania składek ze względu na indywidualny status szczepień,
5. nałożenie na pracodawców, związki zawodowe i agencje zatrudnienia zakazu segregowania lub zwalniania niezaszczepionych pracowników lub wykorzystywania szczepień jako czynnika przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu,
6. nałożenie na uniwersytety i inne placówki oświatowe zakazu segregowania niezaszczepionych studentów lub odmowy przyjęcia ich do szkoły,
7. nałożenie na agencje stanowe zakazu odmowy prawa wykonywania zawodu, wydania prawa jazdy ani identyfikacji wyborczej na podstawie indywidualnego statusu szczepień,
8. ochronę praw medycznych studentów medycyny i pracowników służby zdrowia.

Fragment posiedzenia teksańskiej Komisji Senackiej do Spraw Państwa (The Texas Senate Committee on State Affairs) z dn. 6 maja 2021 r. w sprawie projektu Ustawy nr 1669 można objerzeć tutaj (film z polskimi napisami).

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

3 × jeden =