Broniarz: odrzucamy propozycje MEiN

Magdalena Targańska18 maja, 20215 min

Negujemy i odrzucamy propozycje MEiN, natomiast chcemy rozmawiać o rzeczywistym podniesieniu wynagrodzeń nauczycieli i rzeczywistym wspólnym budowaniu prestiżu tego zawodu – powiedział we wtorek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Jak powiedział Broniarz, ZNP chce rozmawiać o rzeczywistym podniesieniu uposażeń nauczycieli, o wspólnej budowie prestiżu tego zawodu nie ograniczając się tylko i wyłącznie do kwestii materialnych, ale także odnosząc się do całości polityki edukacyjnej państwa.”Chcemy także mówić o tym, że jeżeli ten zawód ma być atrakcyjny, to on musi zawierać w sobie te elementy składowe, które absolwentów wyższych uczelni przyciągną do tego zawodu. A na pewno nie przyciągnie ich do zawodu budowanie prestiżu w odniesieniu do płacy minimalnej” – ocenił szef ZNP.

Broniarz zastrzegł, że o tym, z jakiego źródła będą pochodziły wzrosty wynagrodzeń będzie wiadomo dopiero w czerwcu. „Wtedy wpłynie do RDS projekt budżetu państwa na rok 2022. Jeżeli bowiem MEiN zakłada, że wzrost wynagrodzeń nauczycieli będzie dokonywał się poprzez przesunięcia między poszczególnymi komponentami tego wynagrodzenia, to – jak nauczyciele wyliczyli – rzeczywiste wzrosty netto będą wynosiły kilka czy kilkanaście złotych” – zaznaczył.

Zdaniem Broniarza, niepokojące jest, że „w Nowym Ładzie dla Polski prawie w ogóle nie ma mowy o edukacji, o wspólnym budowaniu prestiżu nauczyciela, nie ma mowy o tym, że edukacja jest takim celem strategicznym tego państwa i warto w nią inwestować”.

„Negujemy i odrzucamy propozycje MEiN, natomiast chcemy rozmawiać, do tych rozmów jesteśmy gotowi, tutaj w tym dwuosobowym składzie reprezentującym ZNP, o rzeczywistym podniesieniu wynagrodzeń nauczycieli i rzeczywistym wspólnym budowaniu prestiżu tego zawodu” – podkreślił Broniarz.

We wtorek odbędzie się spotkanie Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem.

11 maja minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował o przesłaniu do stron zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli propozycje kierunkowe do rozmów. Podkreślił, że są to propozycje, a nie „żadne decyzje”, a dyskusja na ich temat ma się rozpocząć 18 maja na spotkaniu zespołu.

W propozycjach MEiN znalazło się m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli, powiązanie systemu ich wynagrodzeń z płacą minimalną i podwyższenie pensum nauczycieli.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuciła w całości przesłany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty”.

W komunikacie zaznaczono, że materiał ten nie uwzględnia głównego postulatu „Solidarności”, dotyczącego powiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

 

autor: Iwona Żurek

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk