Gowin: będziemy wspierać polski przemysł i eksport krajowych firm

Magdalena Targańska15 maja, 202114 min

Lokomotywą polskiego rozwoju gospodarczego są przemył i eksport, dlatego pracujemy nad wsparciem tych gałęzi gospodarki – podkreślił w sobotę podczas prezentacji Polskiego Ładu wicepremier Jarosław Gowin. Wymienił m.in. nową politykę przemysłową i większe wsparcie dla firm eksportowych.

„Lokomotywą polskiej gospodarki w czasie tego kryzysu był przede wszystkim przemysł i eksport. Dlatego pracujemy w MRPiT nad nową polityką przemysłową. Bedzie polegała na wyodrębnieniu tych branż, które mają największy potencjał wzrostu, konkurencyjności, zdolność zdobywania światowych rynków” – powiedział w sobotę podczas prezentacji Polskiego Ładu wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Współpraca ta ma według niego polegać na zawieraniu kontraktów branżowych i dyskusji na temat najlepszych rozwiązań, które mogą im pomóc. Odnosząc się do eksportu, wicepremier podkreślił, że za marzec polski eksport przekroczył 110 mld zł. Dodał, że to „rekord wszech czasów”, jednocześnie przyznając, że aż połowa naszego eksportu jest wypracowywana przez firmy z kapitałem zagranicznym, a dwie trzecie największych eksporterów to spółki córki globalnych firm, które mieszczą się w Polsce.

Dlatego – kontynuował – rządowi zależy, aby to polscy przedsiębiorcy w jak najszerszym zakresie wychodzili poza granice kraju. „Żeby promować polską markę wysokiej jakości również pod względem nowoczesności produktu. Stawiamy na Polskę, stawiamy na wasze firmy” – zaznaczył Gowin, zwracając się do polskich przedsiębiorców.

Jak mówił, „polskie urzędy pracy będą wspierały firmy poszukujące pracowników”. „Udostępnimy wszystkim możliwość rozwoju zawodowego” – podkreślił. Wicepremier zapowiedział również powstanie nowej ustawy o pracy zdalnej, która zrównoważy interesy pracodawców, pracowników i związków zawodowych.

Szef MRPiT wskazał, że istotna jest aktywizacja zawodowa osób nabywających uprawnienia wynikające z wieku emerytalnego i zachęcanie ich do pozostania na rynku pracy. „Zależy nam bardzo na tym, aby jak największa część Polaków – tych, którzy są zdolni do pracy i chcą, miała jak najwięcej bodźców (do utrzymania aktywności zawodowej – PAP)” – mówił Gowin.

Wicepremier zapowiedział, że wprowadzony zostanie zerowy PIT dla osób, które wchodzą w wiek emerytalny, ale chcą nadal pracować. „Te pieniądze z niepobieranego PIT-u będą odkładały się na konto emerytalne każdej takiej osoby i w ten sposób zapobiegniemy czemuś, co jest ogromnym problemem Polski, mam na myśli niski poziom emerytur” – tłumaczył.

Powiedział również, że Porozumienie zaproponowało rozwiązania dające zwiększenie opieki nad polskimi talentami. „W każdym mieście powiatowym powstanie +Pracownia Przyszłości+ – laboratoria, w których polska młodzież będzie przygotowywać się z tych dziedzin, które są kluczowe w rozwoju gospodarki – matematyka, chemia, nowoczesne technologie” – zapowiedział minister.

Gowin poinformował także o prowadzonych w nadzorowanym przez niego resorcie pracach nad reformą planowania przestrzennego. Jak wskazał, nowe przepisy nie pozwolą na budowanie osiedli bez wyposażenia ich w szkoły, przedszkola, żłobki czy tereny rekreacyjne.

„Ograniczymy niekontrolowane rozlewanie się miast. Nie będzie wątpliwości, gdzie i co będzie można wybudować. Wprowadzimy przejrzyste procedury, stabilne plany, transparentność w wydawaniu decyzji. To zmniejszy ryzyko inwestycyjne” – ocenił szef MRPiT.

Jak mówił, w planach jest likwidacja tzw. WZ, czyli decyzji o warunkach zabudowy. Dodał, że obecnie te decyzje pozwalają budować prawie wszędzie, w sposób chaotyczny, zaburzający ład przestrzenny. „Zabudowa będzie powstawać tam, gdzie mamy na to zapewnioną infrastrukturę” – wskazał.

Przypomniał, że w resorcie trwają prace nad powstaniem tzw. tarczy prawnej, która ma zmniejszyć obciążenia regulacyjne dla przedsiębiorców.

Gowin podał przykład cyfryzacji procesu budowlanego. „To się już dzieje: możliwość składania wniosków online jest już częściowo aktualna od roku 2020. Teraz pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami. Cyfryzacja obejmie pozwolenie na budowę, dziennik budowy czy książkę obiektu. Wszystko będzie dostępne online, dzięki temu uprościmy procedury, skrócimy czas procesu budowlanego, stworzymy spójne, nowoczesne podejście do przebiegu całego procesu budowlanego” – powiedział.

Zaznaczył, że resort pracuje także nad rozwiązaniami, które pozwolą polskiej gospodarce wrócić na drogę wzrostu, zapewnią Polakom pracę i dobre wynagrodzenie.

Poinformował, że resort rozwoju pracuje nad zmianą Prawa zamówień publicznych, która ułatwi dostęp do tych zamówień polskim firmom. Jak wyjaśnił Gowin, zmiana Prawa zamówień publicznych ma w zgodzie z prawem UE, ułatwić dostęp do zamówień publicznych firmom małym i średnim. „A więc w przytłaczającej większości polskim” – stwierdził, dodając, że „rozkładamy czerwony dywan przed polskimi przedsiębiorcami”.

Szef MRPiT zapowiedział też przekształcenie Polski w „zaplecze produkcyjne, zapewniające bezpieczeństwo Europie”. „Jak to jest ważne, przekonaliśmy się wszyscy w czasie pandemii. Wszyscy w Europie mówią o potrzebie lokalizacji produkcji np. leków w Europie, o skróceniu łańcucha dostaw. Polskie firmy znakomicie to potrafią” – tłumaczył.

Zapowiedział na wrzesień ogłoszenie nowej polityki eksportowej, zawierającej „konkretne elementy wsparcia” kredytowego, organizacyjnego, promocyjnego dla polskich produktów.

Gowin poinformował, że w jego resorcie przygotowano ustawę o bonie mieszkaniowym. „Gotowa ustawa zostanie wkrótce poddana pod konsultacje społeczne” – podkreślił. Według niego bon będzie przyznawany bez jakichkolwiek kryteriów wieku, kryterium dochodowego czy kryterium powierzchni.

„Wysokość bonu mieszkaniowego będzie uzależniona tylko od jednego wskaźnika: liczby osób, które składają się na tę rodzinę: im więcej dzieci, tym ten bon mieszkaniowy będzie wyższy. Również ten wskaźnik będzie wzrastał w przypadku osób z niepełnosprawnością” – opisywał. We wskazanym przez niego przykładzie rodzina z trójką dzieci otrzyma 100 tys. bezzwrotnego wsparcia finansowego. Będzie mogła te środki przeznaczyć na lokal w spółdzielni, w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, lub wykorzystać je środki na kupno mieszkania czy budowę domu.

„Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe powstają jak grzyby po deszczu i źródłem sukcesu tego projektu, polegającego na budowie mieszkań o dobrym standardzie i umiarkowanym czynszu, mieszkań adresowanych przede wszystkim dla młodych rodzin, jest z jednej strony włączenie w to działanie samorządów, z drugiej zaś strony duże dofinansowanie ze strony państwa. Z różnych programów mieszkaniowych finansujemy do 60 proc. kosztów inwestycji” – opisywał Gowin.

Wskazał, że jedna z pierwszych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstała w Stalowej Woli, gdzie wkrótce rozpocznie się budowa osiedla na 1250 mieszkań, której łączyny koszt to 180 mln zł, z czego 120 gwarantują środki z budżetu państwa.

Podczas sobotniej konwencji Jarosław Gowin powiedział, że po 15 latach starań udało się zrealizować jeden z założonych przez niego celów – podniesienie kwoty wolnej od podatku. „Zajęło mi to 15 lat, ale dzisiaj z dumą mogę powiedzieć: +zadanie wykonane+” – oznajmił

Podkreślił, że istotne dla niego i jego ugrupowania było jeszcze to, aby „na tych wszystkich zmianach podatkowych, które dziś zapowiedzieliśmy, nie straciła klasa średnia, wręcz przeciwnie – żeby osoby zarabiające od 6 do 10 tys. zł też na tych zmianach zyskały”. Jak zaznaczył, ponad 90 proc. Polaków będzie płaciło niższe podatki. Przyznał, że kilka procent najlepiej zarabiających rzeczywiście zapłaci wyższe podatki, a na podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł stracą samorządy.

„Inwestycje samorządowe są ważne, są realizowane przez lokalne, małe i średnie firmy, czekają nas też ogromne środki europejskie” – powiedział wicepremier. „Dlatego z inicjatywy Porozumienia zamieniamy Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych w trwałą subwencję rozwojową dla samorządów”. Jak dodał, subwencja będzie działała na podstawie „obiektywnego algorytmu”.

Gowin zapowiedział również wsparcie zielonej gospodarki. „Proponujemy do +Polskiego Ładu+, do działań polskiego rządu cały szereg rozwiązań przyspieszających transformację energetyczną z zapewnieniem osłony, ochrony finansowej dla branż energochłonnych, tak ważnych dla polskiej gospodarki” – powiedział.

„Intensywnie pracujemy nad rozpoczęciem budowy elektrowni jądrowych. Wdrażamy strategię na rzecz energetyki wodorowej. Niedawno podjąłem decyzję z panem ministrem Kurtyką (szef Ministerstwa Klimatu i Środowiska – PAP) o rozstrzygnięciu pierwszego konkursu na projekty energetyki wodorowej” – poinformował wicepremier.

Jak mówił, dzięki programom „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd” w Polsce radykalnie poprawi się jakość powietrza.

„Dokonamy dużych inwestycji w ekologiczne źródła energii, budując obywatelski system energetyczny, system prosumencki”, w którym każdy będzie mógł prąd pobierać i produkować – mówił wicepremier. W kolejnych latach rozwijana ma być energetyka wiatrowa; szef MRPiT zapowiedział też stworzenie klastrów przemysłowych dla sektora elektromobilności w woj. śląskim i dolnośląskim oraz wprowadzenie małej gazyfikacji wyspowej z myślą o terenach wiejskich.

„+Polski Ład+ to odważny program rozwoju naszego kraju, obliczony na dziś i na kolejne lata” – podsumował wicepremier. (PAP)

 

Autor: Małgorzata Fraser

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk