1 maja w Kościele wspomnienie św. Józefa rzemieślnika, patrona ludzi pracy

Kościół katolicki św. Józefa czci dwa razy w roku: 19 marca jako oblubieńca Matki Bożej i 1 maja jako wzór i patrona ludzi pracujących. Papież Pius XII proklamował 1 maja 1955 r. święto Józefa rzemieślnika, nadając religijne znaczenie obchodzonemu 1 maja na całym świecie od 1892 r. Świętu Pracy.

Zgodnie z nauczaniem Kościoła Józef był tylko opiekunem, przybranym ojcem Jezusa Chrystusa.

„Ewangelie określają go mianem tekton (łac. faber), przez co rozumiano wyrobnika – rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych, przedmiotów drewnianych itp. Były to, więc prace związane z budownictwem, z robotą w drewnie i w żelazie” – wskazuje brewiarz.

Przez wspomnienie św. Józefa rzemieślnika Kościół akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy.

Nakaz pracy we wszelkich odmianach, także gdy chodzi o pracę fizyczną, znajdziemy już na kartach Pismo Świętego. Pierwsi rodzice w raju pracowali: „Jahwe Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał”. Biblia ostrzega przed lenistwem. W Księdze Przysłów czytamy np., że „Ręka leniwa sprowadza ubóstwo, ręka zaś pilnych – wzbogaca”.

Temat pracy podjął papież Leona XII w encyklice „Rerum novarum” („Rzeczy nowych”)z 15 maja 1891 r. Dokument akcentuje obowiązki pracodawców wobec pracowników. Wskazuje, że podstawą i priorytetową cechą pracodawców jest „sprawiedliwość wobec pracowników”. Dotyczy ona troski pracodawców o fizyczne, religijne i duchowe potrzeby pracowników, co jak tłumaczy papież – wypływa z godności człowieka.

Jan Paweł II w encyklice „Laborem exercens” („Wykonując pracę”) z 14 września 1981 r. zaznaczył, że wartość pracy wynika z tego, że jest ona działaniem osoby. „O ile prawdą jest, że człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest +dla człowieka+, a nie człowiek +dla pracy+” – napisał papież. Jak dodał – „Ostatecznie celem jakiejkolwiek pracy spełnianej przez człowieka — choćby była to praca najbardziej +służebna+, monotonna, w skali potocznego wartościowania wręcz upośledzająca — pozostaje zawsze sam człowiek”.

„Nadszedł czas, by promować strategie, które tworzą miejsca pracy, ale przede wszystkim konieczne jest przywrócenie godności pracy poprzez zapewnienie odpowiednich jej warunków. Oznacza to znalezienie nowych sposobów łączenia elastyczności rynku z potrzebą stabilności i bezpieczeństwa dla pracowników. To niezbędne dla rozwoju człowieka” – apelował papież Franciszek 25 listopada 2014 r. w Parlamencie Europejskim.

Wskazując na przykład Świętej Rodziny w Nazarecie, w adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos” (Opiekun Zbawiciela) podpisanej 15 sierpnia 1989 r., Jan Paweł II zaznaczył, że „praca ludzka (w szczególności praca fizyczna) znalazła szczególne miejsce w Ewangelii. Wraz z człowieczeństwem Syna Bożego została ona przyjęta do tajemnicy Wcielenia. Została też w szczególny sposób odkupiona. Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy Odkupienia” – wskazał papież.

W związku z 150. rocznicą ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek w liście „Patris corde” („Ojcowskim sercem”) 8 grudnia 2020 r. – ogłosił w Kościele Rok św. Józefa.

Według papieża święty Józef uczy wartości, godności i radości pracy. „Kryzys naszych czasów, będący kryzysem gospodarczym, społecznym, kulturowym i duchowym, może stanowić dla wszystkich wezwanie do odkrycia na nowo wartości, znaczenia i konieczności pracy, aby dać początek nowej +normalności+, w której nikt nie byłby wykluczony” – napisał papież Franciszek.

Jak zaznaczył – „Utrata pracy dotykająca tak wielu braci i sióstr, a która nasiliła się w ostatnim czasie z powodu pandemii COVID-19, musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów”.

W związku ogłoszonym w Kościele Rokiem św. Józefa Penitencjaria Apostolska udzieliła jedocześnie odpustu wiernym, którzy odmówią modlitwę lub dokonają aktu pobożności ku czci św. Józefa, zwłaszcza podczas uroczystości 19 marca i 1 maja.

„Wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą” – czytamy w dekrecie metropolity warszawskiego.

Chcąc ożywienia kult i nabożeństwo do św. Józefa, metropolita warszawski kard. Nycz ustanowił w lutym br. trzy kościoły stacyjne: kościół św. Józefa przy ul. Deotymy na Kole w dekanacie wolskim, kościół św. Józefa w Ursusie przy ul. gen. Sosnkowskiego i kościół św. Józefa, Opiekuna Pracy w Józefosławiu w dekanacie piaseczyńskim.

Autor: Magdalena Gronek

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk