InnePolskaSukces Ordo Iuris. Pozew organizacji LGBT wobec Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych oddalony przez sąd

Karol Kwiatkowski23 kwietnia, 20216 min
Potrzebujemy Twojej pomocy, żeby wciąż tworzyć niezależne, wolne media. Jak możesz nam pomóc?

 

Za pomocą Pay Pal'a:
Za pomocą przelewu tradycyjnego:

 

Fundacja „Będziem Polakami”
ul. Podhalańska 3
85-123 Bydgoszcz
PKO BP PL04 1020 1462 0000 7902 0326 0783
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej w Warszawie wobec Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Pozwy złożyły także inne osoby i organizacje LGBT m.in. Kampania Przeciw Homofobii. Przyczyną była opinia Stowarzyszenia na temat zajęć z tzw. edukacji antydyskryminacyjnej rozesłana do dyrektorów szkół i ministra edukacji narodowej. Pozwane Stowarzyszenie reprezentowali przed sądem prawnicy Instytutu Ordo Iuris. 

W 2016 r. Stowarzyszenie wysłało pismo do dyrekcji szkół i ministra edukacji, wyrażający rodzicielską opinię o szkodliwym charakterze zajęć z edukacji seksualnej – tzw. warsztatów antydyskryminacyjnych i „kodeksu równego traktowania”. Eksperci organizacji w liście otwartym dokładnie opisali treść, przebieg i sposób docierania do szkół tego typu programów i jednocześnie poinformowali o poglądach osób prowadzących zajęcia, jak również powiązanych z organizacjami strojącymi za przygotowanie warsztatów antydyskryminacyjnych.

Organizacje LGBT, przy wsparciu „Gazety Wyborczej” zorganizowały zbiórkę pieniędzy na siedem pozwów przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych. Pozwy o naruszenie dóbr osobistych skierowali prof. Małgorzata Fuszara – współodpowiedzialna za przyjęcie przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej, Marta Konarzewska – działaczka LGBT, uczestnicząca w akcji „Szturm na szkoły”, usunięta niegdyś za obsceniczność z Parady Równości oraz Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Kampania Przeciw Homofobii i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

List otwarty „Stowarzyszenia zawierał informacje powszechnie dostępne w publikacjach i materiałach edukacyjnych kursów antydyskryminacyjnych”. Mimo to, zarzucono Stowarzyszeniu naruszenie dóbr osobistych i zażądano przeprosin oraz finansowego zadośćuczynienia. Zarzut jest tym bardziej bezpodstawny, że większość pozwów wniesiono w imieniu osób lub organizacji, które nie zostały nawet wymienione w treści materiałów opublikowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, które zostały wskazane w pozwie jako rzekomo naruszające dobra osobiste.

20 kwietnia 2021 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w jednej ze wskazanych spraw. Zakończyła się ona oddaleniem powództwa wytoczonego przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej. W ustnym uzasadnieniu, sąd stwierdził, że dwa stowarzyszenia mające odmienne poglądy na ten sposób przeprowadzania zajęć mogą wyrażać publicznie swoje opinie dotyczące społecznie istotnej kwestii, natomiast krytyka zawarta w liście otwartym znajdowała się w granicach wolności słowa, gwarantowaną przez Konstytucję, i nie zawierała nieprawdziwych informacji.

„Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie cieszy z uwagi na fakt, iż sąd przeciwstawił się próbie zakneblowania pozwanemu stowarzyszeniu ust i wskazał, że prawem a wręcz obowiązkiem statutowym jest informowanie i przestrzeganie rodziców, przed kontrowersyjnymi treściami przekazywanymi dzieciom” – komentuje adw. dr Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris, pełnomocnik pozwanego stowarzyszenia.

„Jednolite orzecznictwo sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jednoznacznie podkreśla, że osoby publiczne, takie jak pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, powinny liczyć się z krytyką z strony społeczeństwa obywatelskiego. Wyrazicielami takiej krytyki są przede wszystkim organizacje społeczne takie jak Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Serię pozwów odczytujmy jako próbę wywarcia trwałego efektu mrożącego wobec skutecznych działań organizacji występujących w obronie rodziców i dzieci” – podkreśla mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Jest to druga sprawa zakończona sukcesem. W pierwszej, powód Jan Świerszcz wycofał pozew po zapoznaniu się z argumentacją przedstawią przez prawników z Instytutu Ordo Iuris. Pozostałe sprawy znajdują się obecnie w toku postępowania.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

seventeen + twenty =