PolskaOpublikowano rozporządzenie dot. nauki hybrydowej w klasach I-III

Karol Kwiatkowski23 kwietnia, 20215 min

Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach – wynika rozporządzenia opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacji w piątek z adnotacją „skierowanie aktu do ogłoszenia”. 

Mowa o nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak przypomniano w uzasadnieniu rozporządzenia, w środę Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu o tydzień tj. do dnia 2 maja 2021 r. obostrzeń związanych z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

„Wyjątek stanowią klasy I–III szkół podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim, dla których przewiduje się od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym” – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Tzw. system hybrydowy, który wprowadza rozporządzenie, polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje te zajęcia zdalnie.

„Dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia. Jednocześnie nadal przewiduje się, że świetlice w szkołach podstawowych na obszarze ww. województw będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach” – przewiduje rozporządzenie.

W uzasadnieniu sprecyzowano, że opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

W pozostałych pięciu województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim uczniowie klas I–III szkół podstawowych uczniowie nadal będą uczyć się zdalnie. Świetlice w szkołach na obszarze tych województw funkcjonują dla dzieci rodziców, uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach – wynika z rozporządzenia.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą też szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego. Jak wyjaśniono, dyrektor tych placówek będzie mógł od dnia 26 kwietnia 2021 r. zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

„Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od dnia 26 kwietnia 2021 r. będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin” – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia. Zaznaczono, że będzie to możliwe, „o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.”(PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

cztery × cztery =