Sejm znów spróbuje wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jakie jeszcze decyzje podejmą posłowie?

Nasza Polska13 kwietnia, 202111 min

Sejm, który w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie, po raz czwarty spróbuje wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłowie będą też kontynuować prace nad projektem dotyczącym przeniesienia środków z OFE na indywidualne konta emerytalne.

Według wstępnego harmonogramu obrad Sejmu wyborem nowego RPO posłowie mają zająć się w czwartek. W poniedziałek późnym wieczorem sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. Kandydaci KO i PSL – prof. Sławomir Patyra oraz Lewicy Piotr Ikonowicz nie uzyskali poparcia większości posłów.

Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła na początku września ubiegłego roku. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni; nie uzyskała jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm wybrał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.

Sejm w środę zajmie się pierwszym czytaniem rządowego projektu noweli ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Według zapowiedzi rządu nowe przepisy mają zwiększyć przepustowość i ograniczyć zatory na państwowych autostradach płatnych. Chodzi o przejazd odcinkami Konin-Stryków (autostrada A2) i Wrocław-Sośnica (autostrada A4). Na odcinkach tych wprowadzona zostanie nowa metoda poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, czyli przejazd typu „free-flow” (bez konieczności zatrzymywania się na Miejscu Poboru Opłat). Nowy pobór opłaty ma umożliwić likwidację bramek i szlabanów na autostradach. Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

Posłowie rozpatrzą też projekt ustawy PiS, który uzupełnia przepisy ws. zwalczania terroryzmu, a także odnoszącym się m.in. do procedur karnych w okresie pandemii.

 

Sejm będzie debatował nad projektem noweli, który dostosowuje polskie prawo do regulacji UE, dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021-2030. Wprowadza m. in. procedury ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego.

 

W porządku obrad jest też rządowy projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych, który ma dostosować przepisy krajowe do rozporządzenia PE; zobowiązuje ono państwa członkowskie m.in. do wprowadzenia do dowodów odcisków palców. Ich pobieranie będzie się odbywać podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Sejm zajmie się także projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, który odnosi się do m.in. rozszerzenia elektronicznych licytacji. W ramach nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem Covid-19 projekt zmienia m.in. procedury cywilne w kwestiach doręczeń.

Posłowie rozpatrzą rządowy projekt nowelizacji ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Zgodnie z projektem, każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości: przeniesienie środków na indywidualne konto emerytalne (opcja domyślna) oraz złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków na rachunek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według projektu, w wypadku decyzji o przeniesieniu środków na IKE pobrana zostanie opłata w wysokości 15 proc. wartości środków na rachunku OFE.

Według PiS projekt zmierza „do odbudowy filaru kapitałowego w innej formie”, a prywatny charakter środków zgromadzonych na IKE wraz z możliwością ich dziedziczenia wzmocnią zaufanie obywateli do II filaru systemu emerytalnego. Opozycja zgłasza wątpliwości dotyczące m.in. transferu środków z powrotem z IKE do FUS i opłat z tym związanych przy przechodzeniu na wcześniejszą emeryturę nauczycieli, rolników i służb mundurowych.

W harmonogramie obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej. Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone na organizację zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Zmiany te zapisano w nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z projektem Elektroniczne Karty Dużej Rodziny mogą być wyświetlane w aplikacji mObywatel (obecnie osoby mające tradycyjne Karty Dużej Rodziny muszą składać dodatkowy wniosek oraz wnosić opłatę, jeśli chcą z niej korzystać również w formie elektronicznej). Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie mającej PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci – mLegitymację.

Posłowie zajmą się też projektem ustawy, który zakłada powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej. Chodzi m.in. o eliminację ryzyka utraty przez nabywców wpłat środków finansowych dokonywanych na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny mają zasilać składki płacone przez deweloperów.

W czwartek posłowie wysłuchają informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r., kiedy przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej sprawowały Niemcy.

Sejm ma też rozpatrzyć rządowy projekt nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Projekt zakłada wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co 3 lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.

Ponadto doprecyzowany ma być sposób wyłączenia tzw. trzynastej emerytury przyznanej w 2019 r. z dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Sejm zajmie się też rządowym projektem noweli ustawy, który zakłada rozwój Społecznych Agencji Najmu (SAN) i rozszerzenie grona najemców, mogących ubiegać się o dopłaty z „Mieszkania na start”, czyli drugą częścią tzw. rynkowego pakietu mieszkaniowego. Chodzi o projekt noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, za którego opracowanie odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk