Msze wielkanocne w Europie: na Słowacji do kościoła tylko z negatywnym testem, w Niemczech bez śpiewów

Karol Kwiatkowski4 kwietnia, 202110 min

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego większość wiernych w Europie może udać się do kościołów na mszę. Z powodu pandemii obowiązują ograniczenia i limity. We Włoszech można pójść tylko do najbliższej świątyni. W Niemczech liturgiom nie towarzyszą śpiewy. W Hiszpanii odwołano procesje. Na Słowacji możliwa jest tylko indywidualna modlitwa.

We Włoszech podczas Wielkanocy obowiązują surowe ograniczenia, ale wierni mogą udać się do kościoła na mszę. Obwarowano to jednak zastrzeżeniem, że musi to być świątynia położona blisko domu. Nie wyznaczono limitu uczestników nabożeństw wynikającego z powierzchni świątyni, jednak wszędzie obowiązują ścisłe reguły sanitarne z naciskiem na zachowanie odległości od innych osób. W związku z godziną policyjną zaczynającą się o godz. 22:00, msze w Wielką Sobotę rozpoczęły się wcześniej niż zazwyczaj, by wierni mogli na czas wrócić do domów.

We Francji kościoły są otwarte, ale w nabożeństwach może uczestniczyć ograniczona liczba wiernych. Muszą oni być od siebie oddzieleni dwoma pustymi miejscami, a zajęty może być tylko co drugi rząd ław. Bezpośrednio przy sobie mogą się modlić członkowie jednego gospodarstwa domowego.

W Hiszpanii świątynie pozostają otwarte. Obowiązują w nich jednak limity wiernych i nakaz przestrzegania norm sanitarnych. Hiszpański episkopat zalecił bezpośredni udział w mszach Triduum Paschalnego, ale tylko, „gdy jest to możliwe” i przy zachowaniu niezbędnej ostrożności. W kościołach odprawia się także więcej mszy dziennie. Ze względu na zakaz masowych zgromadzeń – podobnie jak w 2020 r. – w Hiszpanii nie odbyły się tradycyjne procesje pasyjne Wielkiego Tygodnia.

W Niemczech w kościołach odprawiane są msze z udziałem wiernych, ale może w nich brać udział ograniczona liczba osób, które muszą trzymać między sobą dystans. Uczestnicy nabożeństw nie mogą śpiewać i muszą mieć na na twarzy maseczkę z filtrem.

W Austrii w kościołach należy przestrzegać dwumetrowego dystansu od innych osób i nosić maseczkę z filtrem. Władze kościelne i świeckie zaleciły, by msze i święcenie pokarmów odbywało się w miarę możliwości na świeżym powietrzu.

W Portugalii limit wiernych w świątyniach wynosi jedną osobę na 4 metry kw. W okresie wielkanocnym zakazano procesji paschalnych i tradycyjnych obrzędów, takich jak całowanie krucyfiksów czy obmywanie nóg w Wielki Czwartek. Portugalscy biskupi wezwali też proboszczów do zaniechania zwyczaju odwiedzania w tym czasie domów parafian, co jest odpowiednikiem polskiej wizyty duszpasterskiej w okresie bożonarodzeniowym.

W Czechach w kościołach podczas mszy może być zajętych najwyżej 10 proc. miejsc siedzących. Zabronione są śpiewy, obowiązkowe jest noszenie maseczek z filtrem. Wierni powracający z wielkanocnych nabożeństw są zwolnieni z godziny policyjnej zaczynającej się o godz. 21:00.

Na Słowacji zamknięte dotychczas kościoły zostały otwarte na czas Wielkanocy dla indywidualnej modlitwy. Nadal nie można w nich odprawiać mszy z udziałem wiernych. W kraju miejsce zamieszkania można opuszczać tylko z uzasadnionych przyczyn. Wyjście do kościoła zostało wpisane na listę dopuszczalnych wyjątków, ale żeby się do niego udać trzeba mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W Belgii w nabożeństwach w kościołach może uczestniczyć do 15 osób, przy czym do limitu nie wlicza się dzieci poniżej 12 lat i duchownych. W Holandii w zgromadzeniach religijnych w świątyniach może brać udział maksymalnie 30 wiernych.

W Anglii liczbę wiernych, którzy mogą się modlić podczas nabożeństw ustala się indywidualnie dla każdego kościoła. Zaleca się, by msze było odprawiane możliwie szybko, a biorące w niej udział osoby przestrzegały wszelkich środków ostrożności. Podczas wielkanocnych liturgii będą mogły śpiewać małe zespoły wokalne, co było wcześniej zakazane.

W Szkocji 26 marca ponownie otwarto dla wiernych świątynie. Podczas nabożeństw może się w nich zebrać do 50 osób, pod warunkiem, że zachowują między sobą dwumetrową odległość. Od tego samego dnia można także osobiście uczestniczyć we mszach w Irlandii Północnej.

W Irlandii msze odbywają się bez udziału wiernych, ale kościoły są otwarte dla osób, które chciałyby się w nich indywidualnie pomodlić. Te zasady nie zostały zmienione w okresie wielkanocnym.

W Danii w świątyniach na każdego modlącego się powinno przypadać 7,5 metra kw., dodatkowo nie wolno w nich śpiewać a msze powinny trwać maksymalnie pół godziny.

Na Łotwie kościoły pozostają otwarte, ale może w nich przebywać nie więcej niż jedna piąta normalnej liczby wiernych, a na każdą osobę musi przypadać 10 metrów kw. powierzchni.

Na Litwie, w archidiecezji wileńskiej do 5 kwietnia zawieszono odprawianie mszy z udziałem wiernych. Była to decyzja abp Gintarasa Gruszasa podjęta w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną.

Na Malcie abp Charles Scicluna również zdecydował o nieodprawianiu nabożeństw z udziałem wiernych aż do 11 kwietnia. Wyjątkiem mają być pogrzeby i śluby. Świątynie pozostają otwarte dla indywidualnej modlitwy.

W Izraelu zgromadzenia we wszystkich miejscach kultu religijnego odbywają się zgodnie z zasadą – do 20 osób wewnątrz i do 50 na zewnątrz świątyni. W szczegółowych wytycznych dotyczących okresu wielkanocnego zezwolono na organizowanie 50-osobowych procesji. W większych zgromadzeniach będą mogli brać udział wyłącznie mieszkańcy Izraela zaszczepieni przeciwko Covid-19.

W tegoroczną Niedzielę Palmową, w przeciwieństwie do 2020 r., odbyła się procesja z Góry Oliwnej na jerozolimskie Stare Miasto. Odprawiono także mszę w Bazylice Grobu Pańskiego. Z powodu ograniczeń w podróżach drugi rok z rzędu do Ziemi Świętej nie przybędą jednak na Wielkanoc pielgrzymi zagraniczni.(PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk