Polska[SONDAŻ] Czy Polacy popierają rząd?

Magdalena Targańska26 marca, 20216 min

32 proc. Polaków popiera rząd, 44 proc. deklaruje się jako przeciwnicy gabinetu Mateusza Morawieckiego, a 21 proc. jest wobec tego rządu obojętna – wynika z marcowego sondażu CBOS. 39 proc. jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, a 48 proc. odnosi się do tego z dezaprobatą.

CBOS w swoim opracowaniu zauważa, że wskazania poparcia dla rządu uzyskane w badaniu marcowym są niemal takie same jak w lutym – wtedy też 32 proc. ankietowanych poparło rząd. W ciągu ostatniego miesiąca również liczba przeciwników rządzącego gabinetu praktycznie się nie zmieniła (44 proc., wzrost o 1 pkt proc.). Obojętność wobec rządu wyraziło 21 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1 pkt proc.

„Również działalność rządu Mateusza Morawieckiego w dalszym ciągu częściej oceniana jest negatywnie niż pozytywnie, przewagę głosów negatywnych w tym wymiarze ocen notujemy od października 2020 r. W ciągu ostatnich trzydziestu dni praktycznie nic nie zmieniło się w tym zakresie – liczba osób pozytywnie oceniających wyniki działalności rządu pozostaje taka sama jak w lutym (39 proc.), zaś o 1 pkt przybyło osób oceniających efekty działalności rządu negatywnie (51 proc.)” – pisze CBOS w opracowaniu z badań.

Centrum konkluduje też, że oceny polityki gospodarczej rządu Mateusza Morawieckiego od jesieni 2020 r. „pozostają w większości krytyczne”. „W marcu opinie na ten temat utrzymują się na takim samym poziomie, jak miesiąc wcześniej” – dodają badacze CBOS.

Według nich co trzeci Polak uważa, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (35 proc., wzrost o 1 pkt w porównaniu do lutego), zaś więcej niż co drugi ma przeciwne zdanie na ten temat i sądzi, że polityka gospodarcza rządu nie daje takich nadziei (54 proc., wynik bez zmian). Co dziewiąty z badanych nie podejmuje się oceny (11 proc., spadek o 1 pkt).

„Spośród ocen rządu relatywnie mniej krytyczne są opinie na temat osoby premiera. Choć również w tym zakresie od jesieni 2020 r. przeważają opinie negatywne, to jednak różnica zdań jest minimalnie niższa, niż w przypadku pozostałych ocenianych aspektów funkcjonowania rządu” – zauważają badacze Centrum.

CBOS podaje, że tak jak w lutym, prawie dwie piąte respondentów (39 proc.) wyraża zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, zaś niespełna połowa (48 proc.) jest z tego powodu niezadowolona, a 13 proc. nie ma zdania na jego temat. „W ciągu ostatnich czterech miesięcy społeczny odbiór premiera Mateusza Morawieckiego praktycznie się nie zmienił” – podsumowuje CBOS.

Badacze analizując te dane dochodzą do wniosku, że „od jesieni 2020 r., po fali protestów przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, w notowaniach rządu utrzymuje się przewaga głosów krytycznych”.

Ponadto CBOS zauważa: „Dość dramatycznie różnią się oceny rządu w zależności od wieku, wygląda to jakby – może jeszcze nie trwale, ale już nie efemerycznie – politycznie Polska podzieliła się na +starą+ i +młodą+, a obecna władza utraciła kontakt z najmłodszą częścią społeczeństwa”.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowano od 1 do 11 marca 2021 r. na próbie liczącej 1154 osób (w tym: 44,5 proc. metodą CAPI, 41,2 proc. – CATI i 14,3 proc. – CAWI).

Przeprowadzono je w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. (PAP)

 

autor: Krzysztof Kowalczyk

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

20 − siedemnaście =