21 kwietnia rozprawa SN ws. sporu Wałęsy z Wyszkowskim

Magdalena Targańska9 marca, 20213 min

Na 21 kwietnia Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozprawy ws. skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego dotyczącą wyroku z 2011 r., w którym nakazano b. opozycjoniście z czasów PRL Krzysztofowi Wyszkowskiemu przeproszenie Lecha Wałęsy za nazwanie go w tajnym współpracownikiem SB.

O decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN poinformował we wtorek rzecznik tego sądu i sprawozdawca w tej sprawie sędzia Aleksander Stępkowski. „Sąd Najwyższy rozważywszy całą złożoność sprawy i doniosłość dla debaty publicznej postanowił przede wszystkim skierować sprawę do rozpatrzenia na rozprawie, przychylając się tym samym do wniosku skarżącego” – powiedział Stępkowski.

Jak dodał, sprawę rozpatrzy 21 kwietnia na rozprawie skład trzyosobowy.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej na posiedzeniu niejawnym rozpatrywała we wtorek skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku gdańskiego sądu apelacyjnego, który w marcu prawomocnie 2011 r. nakazał Wyszkowskiemu przeproszenie Wałęsy za nazwanie go w telewizji tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie „Bolek”. Wyszkowski nie wykonał tego wyroku, wobec czego Wałęsa opublikował zasądzone przeprosiny w TVN na swój koszt. Ostatecznie stacja zwróciła mu koszty ogłoszenia.

Od tego wyroku skargę nadzwyczajną skierował w ubiegłym roku Prokurator Generalny. W skardze prokurator wniósł o uchylenie wyroku. Prokuratura zarzuciła wyrokowi sądu apelacyjnego naruszenie konstytucyjnych zasad wolności i praw człowieka i obywatela; wolności słowa. Zdaniem PG, gdański sąd w rażący sposób naruszył przepisy prawa i nie uwzględnił wszystkich dowodów mogących wskazywać na agenturalną przeszłość byłego prezydenta, które przedstawił Wyszkowski. (PAP)

 

Autorzy: Mateusz Mikowski, Marcin Jabłoński

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk