Musieli wybić zakażone norki. Państwo oferuje nie odszkodowanie, a… kredyt

Paweł Skutecki2 marca, 202127 min

Za zabite norki z powodu COVID-19 przepisy nie przewidują odszkodowania. Przedsiębiorca może ubiegać się o kredyt z dopłatą do oprocentowania na wznowienie działalności – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych powołując się na pismo z ministerstwa rolnictwa.

KRiR wysłało pismo do ministerstwa rolnictwa wnioskując o wprowadzenie zmian do przepisów rozporządzeń Ministra Rolnictwa ustanawiających chorobę COVID-19 u norek jako chorobę zwalczaną z urzędu, umożliwiających hodowcom zwierząt futerkowych uzyskanie odszkodowania w związku z wykryciem SARS-COV-2 u norek.

Wirus SARS-CoV-2 u norek został wykryty na początku lutego na fermie w woj. pomorskim na terenie powiatu kartuskiego. W stadzie znajdowało się 5845 norek, zwierzęta zostały zutylizowane. Hodowcy domagają się odszkodowania. W świetle obecnych przepisów koronawirus jest chorobą, która podlega zwalczaniu, ale nie przewidziano odszkodowań za likwidację stada.

MRiRW wyjaśniło, że „w odniesieniu do odszkodowań za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej zauważyć należy, że ich przyznawanie nie jest generalną zasadą”. Resort podaje przykład pszczół, za które w pierwszym okresie funkcjonowania ustawy (od 1997 r.) nie przysługiwało odszkodowania, a dopiero w 2008 r. dodano je do katalogu zwierząt, za zabicie lub ubój których przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

„W ramach zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek, ze środków budżetowych przeznaczonych dla Inspekcji Weterynaryjnej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, pokrywane są przy tym koszty: zabicia norek, unieszkodliwienia ich zwłok, unieszkodliwienia paszy i oczyszczania i dezynfekcji gospodarstwa, a także odszkodowania za zniszczoną paszę oraz – ewentualnie – za zniszczony sprzęt, który nie może być poddany odkażaniu” – wylicza ministerstwo.

Jak napisano, zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, przedsiębiorca dotknięty skutkami tej choroby może ubiegać się o kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne z dopłatami do ich oprocentowania. Mogą być one udzielane w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Kredyty te są udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania są realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości: 2 proc. w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców oraz 1 proc. w przypadku dużych przedsiębiorców.

Co do wiarygodności badań, resort poinformował, że są one wykonywane w laboratorium Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, które analizuje próbki za pomocą najbardziej wiarygodnej metody badań molekularnych (real time RT-PCR).

Ministerstwo zaznaczyło, że została opracowana procedurę pobierania próbek wskazując przede wszystkim na konieczność zachowania szczególnej ostrożności (maski, rękawiczki, kombinezony) oraz unikania możliwości kontaminacji (zanieczyszczenia) próbek materiałem środowiskowym lub pochodzącym od ludzi.

Ponadto, w lutym 2021 r., Główny Lekarz Weterynarii zalecił wyposażenie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wykonujących obowiązki służbowe w gospodarstwach utrzymujących norki, w tym czynności kontrolne, w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, w szczególności kombinezony lub odzież ochronną, spełniające normy i posiadające odpowiedni stopień zabezpieczeń przeciwwirusowych, chroniący pracowników przed możliwością zakażenia SARS-CoV-2, co dodatkowo minimalizuje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia próbek przez pobierające je osoby.

Dodatkowo, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędowi lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby zostały przewidziane do poddania szczepieniom ochronnym przeciwko COVID-19 w ramach etapu „0”, co dodatkowo wpłynie na ochronę pobieranych próbek przed ewentualną przypadkową kontaminacją – napisano w liście do izb rolniczych.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych podczas konferencji prasowej wyrażali „stanowczy sprzeciw oraz ponowili apel o zaprzestanie wchodzenia na fermy zwierząt futerkowych do czasu uzyskania odporności przez osoby mające brać udział w monitorowaniu oraz zwalczaniu SARS-CoV-2 u norek”. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

Udostępnij:

Paweł Skutecki

2 comments

Leave a Reply

Koszyk