Ukazało się rozporządzenie nakazujące używania maseczek. Kto będzie zwolniony?

Paweł Skutecki26 lutego, 202124 min

Od soboty obowiązuje m.in. w środkach komunikacji publicznej i w miejscach ogólnodostępnych nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki – wynika z rozporządzenia opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw.

W piątek wieczorem ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dokument dotyczy również nakazu noszenia maseczek. Z rozporządzenia wynika, że od soboty nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa. Do tego czasu obowiązywało rozporządzenie, według którego usta i nos należy zasłaniać przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Nakaz używania maseczki od soboty obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej lub statkach żeglugi śródlądowej przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób.

Maseczki należy nosić również w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów czy parkingów leśnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Wymóg ten dotyczy też osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Maseczki należy nosić też w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

W rozporządzeniu wskazano również przypadki, w których nie stosuje się nakazu zakrywania ust i nosa. Są z niego zwolnione m.in. dzieci do ukończenia 5. roku życia, osoby ze względu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, oraz mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Nakazu nie stosuje się też w przypadku sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania. Maseczki nie trzeba mieć założonej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

 

 

Udostępnij:

Paweł Skutecki

2 comments

 • ( ˇ෴ˇ )

  27 lutego, 2021 at 11:51 am

  Czyli jest pełna swoboda i Schengen ale znów będą paszporty. Wraca nowe. Oczywiście, ponieważ Angole szczepią się AstraZeneką, której niemcy nie uznają, to pewnie będą wojny. Zresztą żadna szczepionka nie sterylizuje delikwenta od wirusów. Nadal sieje on zarazkami a kto wie, czy nie tymi bardziej zjadliwymi, bo zwalczającymi szczepionkę.

  Może ktoś wie jaki jest sens tych paszportów poza potwierdzeniem, że posiadacz ma prawo dostępu do powietrza?

  Kiedyś, jak Indianie, wierzyliśmy, że ziemia, woda, powietrze, światło, prokreacja, są dane przez Wielkiego Manitou wszystkim i każdy ma do nich dostęp. A teraz jesteśmy w sytuacji, że ziemia, woda, powietrze, są odpłatne. Do światła dobiera się niejaki Gaciarz, który chce zasłaniać słońce. I nikt mu nie zabroni, bo jeśli swobodne oddychanie zostało obłożone opłatami, to i światło także zostanie nimi obwarowane, podobnie jak płodzenie, które już teraz jest płatne, a cały czas trwają zakusy, jakby je oddzielić od seksu i uczynić dobrem ze szklanki, dystrybuowanym i genetycznie modyfikowanym przez starszych i mądrzejszych, prawda!? BO JUŻ TERAZ JESTEŚCIE GENETYCZNIE MODYFIKOWANI, WY PACANY!

  Reply

 • ( ˇ෴ˇ )

  27 lutego, 2021 at 12:13 pm

  Ho ho, już widziałem w biedronce te specmaski, których producent jest enigmą. Ujawniają tylko dystrybutora w 'polsce’ A przecież w Belgii stwierdzono trujące właściwości masek z Chin. Kto udziela atestów tym niezwykle ważnym produktom, mającym bezpośredni wpływ na nasze płuca!

  Dlaczego producent byle kartofli musi być jawny a producent tak ważnych maseczek nie musi!

  Ludzie, nie kupujcie i nie noście masek bez certyfikatu PISu i PiSu! Wydali zarządzenie, niech biorą odpowiedzialność za to co robią!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk