Większość Polaków negatywnie ocenia pracę premiera i prezydenta

Paweł Skutecki11 lutego, 20213 min

Pracę premiera Mateusza Morawieckiego pozytywnie ocenia 28 proc. badanych, a negatywnie 63 proc. Dobrą opinię o pracy prezydenta Andrzeja Dudy ma 32 proc., a złą 59 proc. badanych – wynika z sondażu Kantar. Rząd pozytywnie ocenia 26 proc. respondentów, a negatywnie 65 proc.

Na przełomie stycznia i lutego odsetek pozytywnie oceniających pracę premiera wynosi 28 proc. (w tym 6 proc. to oceny zdecydowanie pozytywne); osób posiadających negatywną opinię o pracy Mateusza Morawieckiego było 63 proc. (34 proc. ocenia premiera zdecydowanie negatywnie). 9 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii.

W porównaniu do grudnia odsetek osób negatywnie oceniających pracę premiera wzrósł o 1 pkt proc., a udział osób pozytywnie go oceniających nie zmienił się. Odsetek osób niezdecydowanych spadł o 1 pkt proc.

Odsetek badanych pozytywnie oceniających prezydenta nie zmienił się i w dalszym ciągu wynosi 32 proc. (w tym 8 proc. to oceny zdecydowanie dobre), natomiast odsetek wskazań negatywnych wzrósł o 1 pkt proc., wynosząc 59 proc. (w tym 34 proc. ocenia prezydenta zdecydowanie negatywnie). Odsetek osób, które nie potrafiły ocenić, jak prezydent wykonuje swoje obowiązki, wynosi 9 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Na przełomie stycznia i lutego 65 proc. respondentów oceniło rząd negatywnie (32 proc. wyraziło ocenę zdecydowanie negatywną), natomiast 26 proc. pozytywnie oceniło pracę rządu (zdecydowanie dobrze pracę gabinetu Mateusza Morawieckiego oceniło 4 proc. badanych). Odsetek badanych, którzy nie mieli sprecyzowanej opinii w tej sprawie, wyniósł 9 proc.

W porównaniu do grudnia o 1 pkt proc. spadł odsetek osób pozytywnie oceniających pracę rządu. Udział osób oceniających rząd negatywnie wzrósł także o 1 pkt procentowy. O tyle samo spadł odsetek osób niemających zdania w tej sprawie.

Kantar przeprowadził sondaż w dniach 29 stycznia – 3 lutego 2021 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1011 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. Zastosowana metoda to wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI).(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk