Ponad połowa Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza „w złym” kierunku

Paweł Skutecki29 stycznia, 20217 min

W styczniu zmniejszyła się nieco skala niezadowolenia z sytuacji politycznej, ale mniej optymistyczne niż przed miesiącem są oceny polskiej gospodarki i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, a także przewidywania w tym zakresie – wynika z najnowszego badania CBOS.

CBOS podał w piątek, że w pierwszej połowie stycznia oceny sytuacji w kraju są zbliżone do rejestrowanych w grudniu ubiegłego roku.

„Blisko jedna trzecia badanych (29 proc.) uważa, że zmierza ona w dobrym kierunku, a ponad połowa (54 proc. wobec 56 proc. w grudniu), że w złym” – wskazano w raporcie.

Autorzy badania podkreślają, że występuje silna zależność postrzegania ogólnej sytuacji w kraju od poglądów politycznych i poziomu religijności mierzonego częstością udziału w praktykach religijnych.

Zaznaczają, że niezadowolenie z ogólnej sytuacji w kraju dominuje wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych, zwłaszcza Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 Szymona Hołowni, a także wśród osób identyfikujących się z lewicą i nieangażujących się religijnie.

Względnie stabilne są przewidywania odnoszące się do ogólnej sytuacji w kraju w najbliższym roku. „Jedna piąta badanych (20 proc.) uważa, że sytuacja ta się poprawi, a dwukrotnie więcej (40 proc.), że się pogorszy. Nieco mniej osób niż w grudniu przewiduje, że się ona nie zmieni (28 proc. wobec 31 proc.)” – podał CBOS.

Wskazał, że ubyło badanych niezadowolonych z sytuacji politycznej w Polsce (spadek o 4 punkty procentowe, do 49 proc.) i w takim samym stopniu zwiększył się odsetek oceniających ją jako przeciętną (wzrost o 4 punkty, do 27 proc.). Skala zadowolenia się nie zmieniła (16 proc.)”.

Z badań CBOS wynika, że przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w kraju w najbliższym roku są zbliżone do grudniowych. Poprawę przewiduje 13 proc. Polaków, pogorszenie – blisko jedna trzecia (32 proc., wzrost o 2 punkty procentowe), a o braku zmian mówi ponad dwie piąte (44 proc.)”.

Nieco mniej pozytywne niż w grudniu są oceny sytuacji gospodarczej. Do zadowolonych z niej zalicza się prawie jedna czwarta badanych (24 proc., spadek o 3 punkty procentowe). Zwiększył się odsetek postrzegających ją jako przeciętną (z 26 proc. do 32 proc.). Skala niezadowolenia się nie zmieniła (40 proc.).

Zdaniem autorów raportu opinie o stanie gospodarki, podobnie jak te o sytuacji politycznej i ogólnym kierunku zmian w kraju, są w znacznej mierze zdeterminowane przez czynniki polityczne i światopoglądowe.

Podano, że od grudnia pogorszyły się nieco prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej w najbliższym roku. Przybyło nieco twierdzących, że się ona pogorszy (wzrost z 37 proc. do 41 proc.). Mniej osób niż miesiąc temu mówi o braku zmian w tej dziedzinie (spadek z 31 proc. do 28 proc.). Odsetek przewidujących poprawę sytuacji gospodarczej pozostaje względnie stabilny (21 proc.).

Od poprzedniego badania w grudniu nie zmieniły się istotnie oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin. W styczniu ponad połowa Polaków deklaruje, że im i ich rodzinom żyje się dobrze (56 proc.), blisko dwie piąte (38 proc., wzrost o 2 punkty procentowe) – że przeciętnie, a stosunkowo nieliczni – że źle (5 proc.).

W stosunku do grudnia ubyło respondentów zadowolonych z własnej sytuacji materialnej (spadek z 57 proc. do 51 proc.), ale zwiększyła się grupa oceniających ją przeciętnie (wzrost z 37 proc. do 43 proc.). Odsetek źle ją oceniających (6 proc.) się nie zmienił.

CBOS wskazał, że przewidywania dotyczące poziomu życia respondentów i ich rodzin w najbliższych 12 miesiącach są zbliżone do tych z grudniu ubiegłego roku.

„Na poprawę poziomu życia liczy obecnie niemal jedna piąta badanych (17 proc.), a nieco mniej (15 proc.) obawia się jego pogorszenia. Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) uważa, że nic się w tej kwestii nie zmieni” – wynika z badań.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono od 4 do 14 stycznia w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, na próbie 1150 osób.

Autor: Magdalena Gronek

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk