Powstanie krajowy operator telekomunikacyjny?

Magdalena Targańska28 stycznia, 202113 min

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i prawa telekomunikacyjnego. Na mocy jego przepisów powołany miałby zostać państwowy operator telekomunikacyjny.

Według projektu operator sieci komunikacji strategicznej ma zostać powołany w bardzo konkretnym celu. Mowa o dostarczaniu usług z zakresu telekomunikacji dla instytucji publicznych na potrzeby realizacji celów związanych z obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Lista instytucji, które mogłyby korzystać z usług operatora sieci komunikacji strategicznej, jest w projekcie jasno określona i obejmuje m.in. Kancelarie Prezydenta RP, Sejmuj i Senatu, urzędy wykonujące zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (a więc m.in. policji) czy wojska.

Sam operator sieci komunikacji strategicznej ma funkcjonować jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Usługi mają być świadczone w oparciu o częstotliwości zapewnione przez Prezesa UKE oraz z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej odpłatnie przez funkcjonujących na rynku operatorów komercyjnych. Ci ostatni będą mieli obowiązek udostępnić operatorowi sieci komunikacji strategicznej swoje zasoby. Warunki takiego udostępnienia ma określać podpisana między stronami umowa o dostępie, z tym że gdyby nie udało się doprowadzić do jej podpisania, może ją zastąpić decyzja wydana przez prezesa UKE.

Jak podaje portal telepolis.pl z analizy projektu jasno wynika, że nowy operator nie będzie stanowił bezpośredniej konkurencji dla podmiotów komercyjnych i prawdopodobnie nawet w obrębie poszczególnych instytucji będzie on z nimi koegzystować. Chodzi raczej o zapewnienie niezawodnego i – przede wszystkim – bezpiecznego sposobu na komunikację pomiędzy najwyższymi organami w Państwie i służbami mundurowymi.

O ile cel i logika przyświecająca projektowi wydają się jasne, tak nadal mamy tu kilka istotnych znaków zapytania. Przykładowo, nie odnosi się on w żaden sposób do sposobu i kryteriów wyboru operatorów infrastrukturalnych, z pomocą których mają być świadczone usługi.

Źródło: telepolis.pl

Udostępnij:

Magdalena Targańska

One comment

  • zdzicho

    28 stycznia, 2021 at 9:31 pm

    Ożeszzzz…. a to ci odkrycie Ameryki.

    I od razu w statucie paragraf 5 to sprzedaż „NARODOWEGO OPERATORA” IZRAELOWI!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk