Ministerstwo Zdrowia: do projektu o Funduszu Kompensacyjnym uwagi zgłosiło 20 podmiotów, 16 w terminie

Karol Kwiatkowski27 stycznia, 202125 min

Do projektu ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych uwagi zgłosiło 20 podmiotów, z czego 16 w zakreślonym terminie – przekazał PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

18 stycznia ministerstwo opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, dotyczący świadczenia kompensacyjnego. Uwagi w ramach prekonsultacji można było zgłaszać do 24 stycznia włącznie.

Na mocy ustawy powstać ma Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, który ma zapewnić pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował PAP, że we wskazanym terminie zgłaszania uwag (do 24 stycznia) do projektu ustawy wniesiono 16 uwag – wyłącznie za pośrednictwem podanej skrzynki mailowej.

W sumie do 26 stycznia, jak podał, zarejestrowano 20 podmiotów wnoszących uwagi. Trzy uwagi zostały wniesione po terminie, zaś jedna wiadomość wpłynęła jako spam.

„Uwagi mają w większości charakter ogólny. Merytoryczne propozycje dot. zmian w projektowanych przepisach zostaną rozpatrzone” – przekazał Andrusiewicz.

Zgodnie z projektem, świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta w wyznaczonym przepisami maksymalnie 60-dniowym terminie na rozpatrzenie wniosku.

Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji, przy czym dolny limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 10 000 zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, zaś górny 100 000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, który będzie wymagał obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni świadczenie wyniesie 3000 zł.

Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych po dniu 26 grudnia 2020 r., w przypadku szczepień przeciw COVID-19, tj. które wystąpiły jeszcze przed wejściem w życie przepisów oraz pozostałych szczepień przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

Założono, że projektowana ustawa wejdzie w życie 1 maja 2021 r.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że w Polsce każdego roku wykonywanych jest kilkanaście milionów szczepień. „Spośród wykonanych szczepień jedynie w odniesieniu do 2–8 przypadków stwierdza się po szczepieniu takie objawy chorobowe, które – na podstawie analizy zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz dokumentacji medycznej – zostały zakwalifikowane jako ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne spowodowane szczepionką lub sposobem wykonania szczepienia” – podano w uzasadnieniu.

Większość działań niepożądanych – jak zaznaczono – ogranicza się do reakcji miejscowych w postaci zaczerwieniania i bólu w miejscu wstrzyknięcia lub objawów ogólnych w postaci podwyższenia temperatury ciała. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

2 comments

  • zdzicho

    27 stycznia, 2021 at 11:50 am

    Okazuje się, że MZ z łatwością potrafi naprodukować inwalidów ale pojęcia nie ma jak się wymigać od konsekwencji. A rzecz jest prosta – pełnia odpowiedzialności w pełnym zakresie i bez przedawnienia na całym majątku obecnie rządzących.

    Ziobro! Na twoim też!

Leave a Reply

Koszyk