Cerkiew greckokatolicka w Polsce z nową eparchią, Arkadiusz Trochanowski jej biskupem

Karol Kwiatkowski23 stycznia, 20216 min

Cerkiew greckokatolicka w Polsce ma nową eparchię olsztyńsko-gdańską, na jej biskupa wyświęcono w sobotę Arkadiusza Trochanowskiego. Olsztyńska cerkiew została podniesiona do rangi katedry. „To uznanie dojrzałości naszego kościoła” – ocenił zwierzchnik greckokatolickiej cerkwi abp Swiatosław Szewczuk.

W uroczystości wyświęcenia nowego biskupa cerkwi greckokatolickiej, która odbyła się w sobotę w Olsztynie wziął udział Zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego metropolita Światosław Szewczuk. Podczas homilii metropolita Szewczuk powiedział, że cała społeczność wiernych tej Cerkwi jest wdzięczna za powołanie nowej eparchii, że powołanie jej to uwiecznienie wielu lat pracy duchownych i wiernych. Abp Szewczuk wyraził wdzięczność władzom Polski i Episkopatowi Polski za pomoc w tworzeniu nowej eparchii i możliwość praktykowania wiary przez grekokatolików.

„Droga do utworzenia tej eparchii była uświęcona męczeństwem, łzami wygnańców, niesamowitymi wysiłkami przeciwstawienia się komunistycznym represjom oraz żmudną pracą w organizowaniu naszego życia duchowego i kulturalnego na tych terenach” – mówił metropolita Szewczuk nawiązując do tego, że społeczność grekokatolików na Warmii i Mazurach to potomkowie wysiedleńców „Akcji Wisła” z 1947 roku.

„Wyrażamy naszą synowską wdzięczność Ojcu Świętemu papieżowi Franciszkowi za to, że pobłogosławił decyzję synodu biskupów naszego kościoła i ogłosił utworzenie tej eparchii (…) Utworzenie nowej eparchii jest uznaniem dojrzałości tego Kościoła” – mówił metropolita Szewczuk.

W uroczystościach wyświęcania nowego biskupa i w jego ingresie brali udział m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek regionu Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek Miron Sycz, wieloletni dyrektor ukraińskiego liceum w Górowie Iławeckim i pierwszy poseł w polskim Sejmie, który otwarcie deklarował przynależność do mniejszości ukraińskiej.

W samej ceremonii wyświęcenia biskupa Trochanowskiego brał udział metropolita warmiński Józef Górzyński, który był jednym z duchownych, który trzymał nad wyświęcanym Ewangelię.

Zwracając się do nowego biskupa Trochanowskiego metropolita Szewczuk prosił, by zawsze pamiętał, że jest powołany do służenia Papieżowi, Kościołowi i swoim wiernym oraz Ukraińcom rozsianym po całym świecie.

Nowa eparchia olsztyńsko-gdańska kościoła greckokatolickiego została utworzona przez papieża Franciszka 25 listopada 2020 r. Granice nowej eparchii pokrywają się z granicami następujących metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej. Siedzibą nowej eparchii jest Olsztyn, a kościołem katedralnym cerkiew p.w. Pokrowa (Opieki) Matki Bożej.

Ks. Arkadiusz Trochanowski jako zawołanie biskupie przyjął słowa „We wspólnocie z Bogiem”.

Biskup nominat urodził się 6 stycznia 1973 r. w Szprotawie. W latach 1994-2000 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, po czym został inkardynowany do eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. W 2000 r. uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 2000. r. we Wrocławiu z rąk bp. Włodzimierza R. Juszczaka, biskupa eparchii wrocławsko-gdańskiej.

 

W latach 2000-2001 pracował jako wikariusz we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Oławie i Oleśnicy. Podjął też studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a tytuł doktora teologii z ekumenizmu uzyskał w 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r. uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego. W 2001 r. został proboszczem parafii w Wałczu i pełnił ten urząd do chwili obecnej. W latach 2001-2016 był też proboszczem parafii w Szczecinku.

 

W 2006 r. został członkiem rady kapłańskiej, a od 2010 r. jest protoprezbiterem (dziekanem) koszalińskim.(PAP)

 

Autor: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk