Sondaż: mamy fatalne zdanie o posłach, senatorach i prezydencie

Paweł Skutecki20 stycznia, 20214 min

W styczniu z pracy prezydenta Andrzeja Dudy zadowolonych było 43 proc. badanych, niezadowolonych – 47 proc. – wynika z sondażu CBOS. Działalność Sejmu dobrze oceniło 24 proc. respondentów, a źle – 61 proc.; Senat pozytywnie ocenia 29 proc. badanych, a negatywnie – 48 proc.

CBOS zauważa, że opinie o działalności głowy państwa w styczniu są minimalnie gorsze niż przed miesiącem. W styczniu pozytywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się ponad dwie piąte badanych (43 proc., spadek o 1 punkt procentowy), a niezadowolenie z niej wyraża niemal co drugi (47 proc., wzrost o 2 punkty). Prezydentury ocenić nie potrafiło 10 proc. respondentów.

Według CBOS w styczniu 2021 r. pozytywnie pracę posłów ocenia 24 proc. respondentów (bez zmian w porównaniu z ubiegłym miesiącem), a negatywnie – 61 proc. (w grudniu ub.r. było 63 proc.). 15 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Zadowolenie z pracy senatorów wyraża prawie co trzeci badany (29 proc., 2 punkty proc. mniej w porównaniu z grudniem ub.r.), niezadowolenie – 48 proc. (bez zmian), a zdania w tej kwestii nie ma 23 proc. ankietowanych.

Od grudnia ubiegłego roku nie uległy zmianie notowania Trybunału Konstytucyjnego. Pozytywnie o działalności TK wypowiada się obecnie 25 proc. badanych, a 50 proc. ma o niej złą opinię. 25 proc. respondentów nie potrafi ocenić działalności Trybunału.

Lepiej niż przed miesiącem postrzegana jest praca policji, którą obecnie chwali niemal dwie trzecie Polaków (63 proc., od grudnia 2020 roku wzrost o 5 punktów procentowych), a krytykuje ponad jedna czwarta (27 proc., spadek o 2 punkty).

W ciągu miesiąca poprawił się też społeczny odbiór działalności Kościoła katolickiego. Obecnie dobrze ocenia go niemal połowa Polaków (46 proc., od grudnia wzrost o 5 punktów procentowych), natomiast 42 proc. (spadek o 5 punktów) wypowiada się o niej negatywnie.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: CAPI (wywiad bezpośredni), CATI (wywiad telefoniczny) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia tego roku na próbie liczącej 1150 osób (w tym: 44,1 proc. metodą CAPI, 42,8 proc. – CATI i 13,1 proc. – CAWI).(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Koszyk