Skarbówka do pomocy w rozliczaniu podatków potrzebuje księdza?

Karol Kwiatkowski15 stycznia, 20214 min

Krajowa Administracja Skarbowej zatrudnia 11 księży. Resort finansów tłumaczy, że ich obecność przyczynia się do kreowania właściwych postaw etycznych i społecznych. Księża m.in. współorganizują uroczystości patriotyczno-religijne i publikują rozważania na stronach internetowych pracowników skarbówki. Ich średnie wynagrodzenie za listopad wyniosło 6 064,12 złotych – donosi Prawo.pl.

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi na interpelacje poselskie nr 15247 i 16330 działalność duszpasterska w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) prowadzona jest na podstawie porozumienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami kościoła lub związku wyznaniowego.

Takie porozumienie zawarte zostało pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 23 listopada 2017 r.

Jak ustaliło Prawo.pl, obecnie w strukturze KAS zatrudnionych jest 11 kapelanów (na 10,5 etatu). W 2018 r. było ich dziewięciu.

Według ministerstwa finansów działalność kapelanów w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej przyczynia się do kreowania właściwych postaw etycznych i społecznych.

Kapelani obejmują opieką duszpasterską pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ich rodziny, emerytów i rencistów w zakresie:

  • organizowania, przeprowadzania i nadzorowania zajęć z etyki normatywnej,
  • uczestnictwa w pracach nad zasadami etyki funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, oraz Przewodnikiem etycznym dla pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
  • współdziałania z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej i kierownikami innych jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
  • współorganizowania uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ich rodzin oraz emerytów i rencistów,
  • organizowania nabożeństw, w tym z okazji świąt Krajowej Administracji Skarbowej i uroczystości państwowych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów kapelanów obowiązuje 8-godzinny czas służby od poniedziałku do piątku, a średnie uposażenie kapelana pełniącego służbę w Krajowej Administracji Skarbowej w okresie od stycznia do listopada 2020 r. wyniosło 6 064,12 złotych.

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk