Więcej Polaków deklaruje się jako przeciwnicy, niż jako zwolennicy rządu

Paweł Skutecki22 grudnia, 202016 min

42 proc. ankietowanych deklaruje się jako przeciwnicy rządu, a 33 proc. jako jego zwolennicy; 48 proc. badanych jest niezadowolonych, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, 38 proc. odnosi się do tego z aprobatą – wynika z najnowszego, grudniowego sondażu CBOS.

Ze względu na sytuację epidemiczną badanie realizowane było w ramach procedury mixed mode. Każdy respondent wybierał sposób przeprowadzenia wywiadu – albo wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), albo wywiad telefoniczny (CATI), albo samodzielne wypełnienie ankiety przez internet (CAWI).

W najnowszym sondażu CBOS 42 proc. badanych określa siebie jako przeciwników rządu – w stosunku do poprzedniego sondażu, z listopada, oznacza to spadek o 3 punkty proc. Zwolennicy rządu to 33 proc. – jest ich więcej o 3 pkt. procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem.

Ubyło osób wyrażających obojętność wobec rządu: z 22 proc. w poprzednim sondażu do 20 proc. w najnowszym. 4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „Trudno powiedzieć” (wzrost o 1 punkt proc.).

W porównaniu z badaniem z listopada nieco poprawiły się notowania szefa rządu 48 proc. respondentów wyraża niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (spadek o 2 pkt. proc.), natomiast 38 proc. odnosi się do tego z aprobatą (wzrost o 2 pkt. proc.). 14 proc. wybrało odpowiedź „Trudno powiedzieć” (bez zmian).

Nieco lepsze są także oceny działalności rządu premiera Morawieckiego od czasu objęcia przez niego władzy. 52 proc. respondentów odnosi się do nich obecnie z dezaprobatą (spadek o 1 pkt. proc.), a pozytywnie ocenia je 38 proc. (wzrost o 3 pkt. proc). 10 proc. badanych wybrało odpowiedź „Trudno powiedzieć” (spadek o 1 pkt. proc.).

Badani w grudniu również lepiej ocenili politykę gospodarczą rządu. 55 proc. uważa, że polityka gabinetu Mateusza Morawieckiego nie stwarza szansy poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 4 pkt. proc.), natomiast przeciwnego zdania jest 34 proc. (wzrost o 4 pkt. proc.). 11 proc. wybrało odpowiedź „Trudno powiedzieć” (bez zmian).

CBOS podsumowuje, że stosunek do rządu uległ nieznacznej poprawie – po istotnym spadku w październiku i braku pozytywnych zmian w listopadzie. W pierwszej dekadzie grudnia nieco wzrósł odsetek badanych deklarujących poparcie dla gabinetu Mateusza Morawieckiego oraz udział osób, które dobrze oceniają wyniki działalności rządu, przybyło też pozytywnych ocen polityki gospodarczej gabinetu (przy jednoczesnym spadku ocen negatywnych).

Natomiast – jak zauważa CBOS – nie zmienił się istotnie w stosunku do poprzedniego miesiąca udział osób zadowolonych i niezadowolonych z faktu, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki. „Można przypuszczać, że przyczyniło się do tego pewne wyciszenie strajków spowodowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz stabilizacja (lub nawet spadki) dziennych przyrostów zachorowań na COVID-19, przekładające się na brak nowych obostrzeń w życiu społecznym w czasie przeprowadzania sondażu” – czytamy w podsumowaniu badania.

Badanie CBOS realizowane było w ramach procedury mixed mode. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku na próbie liczącej 1010 osoby (w tym: 42,2 proc. metodą CAPI, 44 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI).

Poprzednie badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby (w tym: 43,0 proc. metodą CAPI, 42,4 proc. – CATI i 14,6 proc. – CAWI). (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

Udostępnij:

Paweł Skutecki

One comment

  • Stanisław

    22 grudnia, 2020 at 1:31 pm

    Bardzo podobają mi się takie sondaże, wiem że wielki wpływ to wzrost ceny pomidora.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk