Orlen właśnie pożyczył miliard złotych na pięć lat

Paweł Skutecki22 grudnia, 202013 min

PKN Orlen poinformował we wtorek o emisji obligacji o wartości 1 mld zł. Zgodnie z zatwierdzonymi wcześniej warunkami, środki z emisji spółka przeznaczy na ogólne cele korporacyjne, w tym realizację celu ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

Jak podał Orlen, obligacje są pięcioletnie i są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej – WIBOR 6M powiększony o marżę. Poziom marży jest uzależniony jest od oceny ratingu agencji ESG – MSCI ESG Research UK Ltd. innego podmiotu, który ją zastąpi.

Rating ten mierzy podatność spółki na istotne ryzyka „związane w szczególności z wywiązywaniem się przez spółkę z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, jego społeczną odpowiedzialnością oraz wdrożonym ładem korporacyjnym, a także sposób zarządzania przez spółkę tymi ryzykami.

Marża dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 90 punktów bazowych w skali roku. W następnych okresach odsetkowych, możliwe jest dodanie do niej odpowiednio 5 lub 10 punktów bazowych w skali roku, w zależności od poziomu przyznanego Ratingu ESG.

Orlen zaznaczył, że środki z emisji zamierza przeznaczyć na ogólne cele korporacyjne, „w tym na realizację celu ESG, rozumianego jako utrzymanie przez Spółkę ratingu przyznanego przez MSCI ESG Research UK Ltd.” na poziomie z daty emisji lub osiągnięcie wyższego ratingu.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył na twitterze, że „jako pierwsi w Europie Środkowej wyemitowaliśmy zrównoważone obligacje oparte o niezależny rating ESG”.

Według Obajtka zainteresowanie inwestorów ponad dwukrotnie przerosło podaż, a obligacje ESG to istotne źródło finansowania inwestycji wspierających osiągnięcie neutralności emisyjnej. Orlen deklaruje jej osiągnięcie do 2050 r.(PAP)

Udostępnij:

Paweł Skutecki

One comment

  • zdzicho

    23 grudnia, 2020 at 7:31 am

    Zabawne… ciekawe kiedy KGHM się zapożyczy a potem założy myckę.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk