NFZ ogłosił nabór do narodowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi

Magdalena Targańska4 grudnia, 20206 min

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił nabór do narodowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi. Fundusz do 11 grudnia 2020 r. zbiera elektroniczne deklaracje od placówek medycznych, które chcą przystąpić do programu. Pierwszeństwo mają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak informuje NFZ, nabór prowadzony jest wśród placówek medycznych i indywidualnych praktyk zawodowych, w szczególności tych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej.

Placówki, które mogą zgłosić się do programu, muszą spełnić kilka podstawowych warunków, wśród nich m.in.: prowadzić działalność w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie) lub na miejscu u pacjenta, dysponować kadrą i warunkami lokalowymi pozwalającymi na przeprowadzenie szczepień, zadeklarować lub posiadać podłączenie do elektronicznej platformy P1, prowadzonej przez Centrum eZdrowia, dzięki której możliwa będzie np. rejestracja osób do zaszczepienia.

NFZ podkreśla, że aby przystąpić do programu do 11 grudnia należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy (wskazany w ogłoszeniu o naborze) i spełnić wymagania opisane w ogłoszeniu o naborze.

„W pierwszej kolejności do programu zostaną zakwalifikowane placówki POZ, które mają już umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej” – zaznaczono na stronie NFZ. Formularz zgłoszenia jest dostępny pod adresem internetowym: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/

Rozpatrywanie wniosków potrwa do 17 grudnia 2020r. „Placówki, które pozytywnie przejdą kwalifikację, otrzymają elektroniczne potwierdzenie i zostaną dołączone do programu. Znajdą się także na wykazach prowadzonych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu przy udziale wojewodów” – czytamy na stronie NFZ. Fundusz nie wyklucza też przeprowadzenia dodatkowych naborów, jeśli będzie taka potrzeba.

NFZ informuje również, że do programu zakwalifikuje się placówka, która zadeklaruje wykonywanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu przez jeden zespół szczepiący, oraz zdolność do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu.

„Placówka, która stara się o dołączenie do programu musi również posiadać zespół wyjazdowy, który będzie szczepił pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie zgłosić się do punktu szczepień” – przekazuje Fundusz.

Dodaje, że możliwe jest też zorganizowanie transportu z miejsca pobytu pacjenta do punktu szczepień i z powrotem, gdy stan pacjenta uniemożliwia mu dotarcie do punktu szczepień.

NFZ zaznacza, że każdy zespół szczepiący musi składać się z lekarza, pielęgniarki, położnej lub higienistki szkolnej bądź osoby wykonującej inny zawód medyczny, która posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. „O zakwalifikowaniu pacjenta do szczepienia i jego zaszczepienia decyduje lekarz” – podkreślono na stronie Funduszu.

Jak zaznaczono, każda placówka zakwalifikowana do programu musi ściśle przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.

Fundusz informuje też, że szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne, a placówki szczepiące otrzymują wynagrodzenie.

„Obejmie ono szczepienie na miejscu w warunkach ambulatoryjnych, szczepienie w miejscu zamieszkania pacjenta oraz koszty transportu pacjenta domu do punktu szczepień i z powrotem” – czytamy na stronie NFZ.

Fundusz podkreśla jednocześnie, że wykonane szczepienie musi być potwierdzone w karcie szczepienia.

„Fundusz rozliczy szczepienie tylko po zaszczepieniu i wypełnieniu karty szczepienia” – wskazuje NFZ.

Szczegółowych informacji udzielają konsultacji w każdym z 16 oddziałów wojewódzkich funduszu. (PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk