Rząd chce, żeby żandarmeria pilnowała ochroniarzy pilnujących wojskowe obiekty

Paweł Skutecki10 listopada, 20204 min

Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w MON sprawować będzie szef tego resortu obrony poprzez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej – przewiduje projekt ustawy przyjęty we wtorek przez rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, przedłożony przez ministra obrony narodowej – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

W przyjętym projekcie uregulowane zostały zasady związane ze sprawowaniem nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO) – podano w komunikacie.

Jak przypomniało CIR zadaniem tych formacji jest ochrona osób i mienia, w tym np. ochrona obiektów czy konwojowanie. Według projektu nadzór nad SUFO w resorcie obrony narodowej sprawować będzie Minister Obrony Narodowej poprzez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

„Nadzór ten będzie realnym i skutecznym narzędziem weryfikacji prawidłowej ochrony terenów jednostek wojskowych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez szefa MON. Na terenach tych jednostek zdarzają się nieprawidłowości, które są ujawniane przez Żandarmerię Wojskową w ramach kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych” – napisano w komunikacie.

Wśród najważniejszych rozwiązań przyjętego projektu podano, że „nadzór (nad SUFO – PAP) sprawowany będzie poprzez kontrolę organizacji i zasad działania, uzbrojenia i wyposażenia, współpracy z innymi formacjami i służbami oraz zgodności aktualnego stanu ochrony jednostki z planem ochrony”. Dodano, że dotyczyć to będzie także m.in. „kontroli warunków przechowywania broni i amunicji oraz zgodności ewidencji broni i amunicji ze stanem faktycznym”.

Według informacji żołnierzom Żandarmerii Wojskowej wykonującym czynności w ramach nadzoru nad SUFO przysługiwać będzie: „prawo wstępu na teren obszarów i obiektów objętych ochroną, żądanie wyjaśnień, dostęp do dokumentacji ochronnej, wstęp na teren siedziby przedsiębiorcy prowadzącego działalność ochronną, wydawanie pisemnych zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności SUFO do przepisów prawa”.

Ponadto w ramach nadzoru nad SUFO Żandarmeria Wojskowa będzie kontrolowała wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz dokumentację szkoleniową firm ochrony. „Projekt ustawy zawiera także szczegółowe zagadnienia związane z wydawaniem upoważnień do czynności nadzoru, a także prawa i obowiązki osoby nadzorującej i nadzorowanego. Przebieg czynności nadzoru będzie mógł być utrwalany za pomocą technik audiowizualnych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw” – napisano w komunikacie. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk