Szumowski nie miał żadnej strategii walki z koronawirusem jesienią?

Karol Kwiatkowski23 października, 20205 min

W sierpniu Łukasz Szumowski, ówczesny minister zdrowia, mówił, że plany przeciwdziałania pandemii jesienią już są gotowe. Teraz kiedy jesienią zaczęła rosnąć liczba nowych zakażeń, coraz więcej osób interesuje co konkretnie znalazło się w tej strategii. Fundacja ePaństwo postanowiła o te dokumenty zapytać Ministerstwo Zdrowia.

8 października Fundacja ePaństwo wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Poprosili o udostępnienie kopii wszystkich dokumentów, które zawierają „plany działań na jesień” w związku z drugą falą zakażeń Covid -19, o których mówił były Minister Zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie, którego udzielił radiu RMF FM w dniu 18 sierpnia 2020 r. (https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-lukasz-szumowski-przygotowalem-wszystkie-plany-na-jesien-ter,nId,4677650) ze szczególnym uwzględnieniem „raportu zespołu, który przygotowywał rekomendacje na jesień”.

Odpowiedź Fundacja dostała w czwartek, 22 października. Oto jej najważniejszy fragment. Poza samą „Strategią” – dokumentem zawierającym ogólne wytyczne postępowania, udostępnionym na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/zdrowie/strategia-walki-z-pandemia-covid19, brak jest dokumentów, które podlegają udostępnieniu w ramach przewidzianego prawem dostępu do informacji publicznej.

Co ta odpowiedź znaczy? – zastanawiają się autorzy wniosku. W najprostszych słowach – Ministerstwo Zdrowia nie przygotowało żadnych dodatkowych i szczegółowych wytycznych w kwestii planowania pracy jesienią – dochodzi do wniosku Fundacja.

Fundacja, słusznie wywodzi, że nie istnieje żaden dokument strategiczny, w którym znajdowałyby się scenariusze postępowania w przypadku zwiększenia liczby zachorowań. Resort dysponuje więc jedynie oficjalną „Strategią” z 9 października, w której brakuje konkretnych informacji, wyliczeń, analiz różnych scenariuszy, oceny ryzyka kroków, które mają zostać podjęte. Fundacja nie uzyskała informacji o tym, jacy eksperci doradzali ministerstwu. Niestety, to niewiele, jak na pół roku pracy. Autorzy wniosku podkreślają, że samo Ministerstwo w udzielonej im odpowiedzi stwierdza, że “poza samą strategią (…) brak jest dokumentów, które podlegają udostępnieniu w ramach przewidzianego prawem dostępu do informacji publicznej”. Oznacza to, że nawet jeśli powstały jakiekolwiek inne dokumenty, tak zwane dokumenty wewnętrzne, to nie są one planami i nie mają charakteru wytycznych strategicznych, które musiałyby być uwzględniane w planowaniu pracy innych resortów – podsumowuje Fundacja.

„Z odpowiedzi ministerstwa wynika, że min. Szumowski w wywiadzie z 18 sierpnia mówił po prostu nieprawdę i oszukał słuchaczy i słuchaczki. Szczegółowa strategia, zawierająca wyliczenia, symulacje, kalkulację kosztów, czy scenariusze działań, nie istnieje.” – czytamy konstatację Fundacji.

Artykuł pochodzi ze strony Fundacji ePaństwo.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk