CBOS: Najmniej ufamy Kaczyńskiemu, Trzaskowskiemu i Ziobrze

Paweł Skutecki22 października, 202012 min

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 59 proc. badanych, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – 51 proc., a liderowi ruchu Polska 2050 Szymonowi Hołowni – 48 proc. – wynika z sondażu CBOS. W rankingu nieufności trzy pierwsze miejsca zajmują: Jarosław Kaczyński, Rafał Trzaskowski i Zbigniew Ziobro.

Z październikowego sondażu CBOS dotyczącego zaufania do polityków wynika, że największym zaufaniem cieszy się prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 59 proc. badanych, o 3 pkt proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Nieufność w stosunku do głowy państwa wyraża 31 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 5 pkt proc.

Drugie miejsce w rankingu zaufania zajmuje premier Mateusz Morawiecki, którego zaufaniem darzy 51 proc. badanych. Negatywne nastawienie do szefa rządu ma 35 proc. ankietowanych. Notowania premiera od września nie zmieniły się znacząco.

Natomiast – jak podaje CBOS – słabsze niż miesiąc temu oceny ma znajdujący się na trzeciej pozycji październikowego rankingu były kandydat w wyborach prezydenckich i lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. We wrześniu polityk ten zajmował drugie miejsce w tym rankingu, nieznacznie wyprzedzając premiera Mateusza Morawieckiego. W październiku sytuacja ponownie uległa odwróceniu. Zaufanie do Szymona Hołowni deklaruje obecnie 48 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 4 pkt proc. Z kolei nie ufa mu 23 proc. respondentów (o 4 pkt więcej niż we wrześniu).

Na czwartym miejscu, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, znalazł się szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 39 proc. ankietowanych, zaś nieufność wobec niego wyraża 24 proc. badanych.

Pierwszą piątkę w rankingu zamyka prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, któremu ufa 38 proc. ankietowanych. W ocenach Jarosława Kaczyńskiego – inaczej niż w przypadku wyżej lokowanych w rankingu zaufania polityków – przeważającym nastawieniem pozostaje jednak nieufność. Do tych, którzy mu nie ufają, zalicza się 45 proc. ankietowanych. Notowania tego polityka nie zmieniły się znacząco od września.

Kolejne miejsca w rankingu zajmują: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który cieszy się zaufaniem 36 proc. respondentów, a nie ufa mu 27 proc. badanych; szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który może liczyć na 36 proc. deklaracji zaufania i 42 proc. – nieufności (8 pkt proc. mniej deklaracji zaufania niż w sierpniu, kiedy ostatni raz był na liście). Znacząco wzrosła przy tym liczba badanych, którzy mu nie ufają – o 5 pkt proc.) oraz byli konkurenci Andrzeja Dudy w wyścigu prezydenckim: prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 35 proc. ankietowanych (spadek o 5 pkt proc), a 43 proc. mu nie ufa (wzrost o 4 pkt proc.) oraz lider Konfederacji Krzysztof Bosak, którego zaufaniem darzy 34 proc. badanych, a nie ufa mu 27 proc. ankietowanych (spadek zaufania o 3 pkt proc. i taki sam wzrost nieufności).

Zaufanie do szefa Porozumienia, wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina deklaruje 31 proc. ankietowanych, nie ufa mu 34 proc. badanych. Niewiele mniejszym zaufaniem cieszy się marszałek Sejmu Elżbieta Witek, którą zaufaniem obdarza podobna liczba badanych co we wrześniu – 29 proc., nie zmienił się także odsetek głosów krytycznych, który wynosi 24 proc.

Podobnym zaufaniem obdarzeni zostali w tym miesiącu wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz była już wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Z tej trójki polityków najlepiej odbierana jest Jadwiga Emilewicz, którą zaufaniem darzy 25 proc. ankietowanych, nie ufa jej 19 proc. badanych. Piotrowi Glińskiemu ufa 25 proc. ankietowanych, a 22 proc. – nie ufa. Jacka Sasina zaufaniem obdarza 25 proc. respondentów, a nie ufa mu 37 proc. badanych.

Szefowi PO Borysowi Budce ufa 22 proc. ankietowanych, nie ufa mu 39 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.). Nieufność w stosunku do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego deklaruje 34 proc. ankietowanych (wzrost o 5 pkt proc.), a ufa mu 22 proc. badanych. (spadek o 3 pkt proc.)

Ostatnie miejsca w rankingu zaufania zajęli lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, któremu ufa 18 proc. respondentów, nie ufa mu 27 proc. badanych oraz były już minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, którego zaufaniem darzy 17 proc. ankietowanych (spadek o 5 pkt proc.), a 19 proc. mu nie ufa.

CBOS podkreśla, że wśród badanych polityków niezmiennie najwięcej negatywnych emocji budzi prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 45 proc. badanych. Drugie miejsce w tym negatywnym rankingu zajmuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu nie ufa 43 proc. ankietowanych. Na trzecim miejscu znalazł się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, do którego zaufania nie ma 42 proc. respondentów.

Na kolejnych miejscach znajdują się: szef PO Borys Budka – 39 proc. deklaracji nieufności, Jacek Sasin – 37 proc. oraz premier Mateusz Morawiecki – 35 proc.

Z badania wynika, że najwyższą średnią ocen uzyskał w tym miesiącu lider rankingu zaufania prezydent Andrzej Duda (1,05 pkt). Pozytywne noty wyraźnie przeważają także w ocenach Szymona Hołowni (średnia wyniosła 0,77 pkt) oraz premiera Mateusza Morawieckiego (0,60).

W przypadku pozostałych uwzględnionych w badaniu polityków wartości te są niższe. O niezbyt dużej przewadze pozytywnych nastawień można jeszcze mówić w przypadku lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza (0,31). W bardzo już niewielkim stopniu pozytywne noty przeważają w ocenach Jadwigi Emilewicz (0,18), Mariusza Błaszczaka (0,16) i całkiem już symbolicznie – Elżbiety Witek oraz Krzysztofa Bosaka (średnie wynoszą odpowiednio 0,04 i 0,02 pkt).

Średnie ocen tych polityków są bliskie wartości środka skali, co wskazuje na niemal całkowite równoważenie się ocen wyrażających zaufanie i tych wyrażających nieufność. Podobnie, średnią bliską wartości środka skali, ale ze znakiem ujemnym, ma wicepremier Piotr Gliński (-0,11).

Niską średnią świadczącą o sporej przewadze negatywnych nastawień mają: Jarosław Gowin (-0,42), Dariusz Piontkowski (-0,44), Zbigniew Ziobro (-0,56), Rafał Trzaskowski (-0,59) oraz Jarosław Kaczyński (-0,64). Wyraźnie niekorzystnie wypada też bilans ocen marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego (-0,80), Włodzimierza Czarzastego (-0,83) oraz Jacka Sasina (-0,95). Najniższą średnią ocen ma obecnie szef PO Borys Budka (-1,22 pkt).

CBOS zwraca uwagę, że odnotowana wyżej poprawa ocen prezydenta Andrzeja Dudy miała zbyt słabe natężenie, by istotnie zaważyć na dotychczasowym bilansie ocen prezydenta (różnica średnich wyniosła 0,25 pkt i okazała się nieistotna statystycznie).

Z dość długiej listy polityków, którzy w tym miesiącu spotkali się z mniej przychylną czy bardziej krytyczną oceną badanych, tylko czterech straciło znacząco w opinii badanych. Niższą średnią niż we wrześniu uzyskali: były minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, marszałek Senatu Tomasz Grodzki (spadek wartości średnich po 0,35 pkt) oraz szef PO Borys Budka (spadek o 0,28 pkt). W przypadku pozostałych polityków w porównaniu z wrześniowym sondażem różnice średnich ocen okazały się mniejsze i nieistotne statystycznie.

W wymiarze średnich ocen najbardziej znaczący okazał się spadek notowań ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, jednak – co trzeba podkreślić – liczony w dłuższym niż w przypadku pozostałych polityków interwale czasowym. W porównaniu z ostatnim, sierpniowym, pomiarem średnia ocen tego polityka obniżyła się o 0,53 pkt, z -0,03 w sierpniu do -0,56 obecnie.

Badanie przeprowadzono w dniach od 28 września do 8 października 2020 r. na próbie liczącej 1133 osoby. (PAP)

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk