Papież: groźba katastrofy edukacyjnej z powodu pandemii

Karol Kwiatkowski15 października, 20205 min

Pandemia może doprowadzić do „katastrofy edukacyjnej” – ostrzegł w czwartek papież Franciszek w przesłaniu wideo do uczestników inicjatywy pod nazwą Globalny Pakt Edukacyjny. Zorganizowała ją na apel papieża watykańska Kongregacja Wychowania Katolickiego.

„Systemy edukacyjne na całym świecie ucierpiały w wyniku pandemii zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim” – powiedział Franciszek, zwracając się do uczestników transmitowanego w internecie spotkania na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

Podkreślił, że przed groźbą katastrofy w edukacji ostrzegają międzynarodowe agencje. Zaznaczył, że według publikowanych danych 10 milionów dzieci może zostać zmuszonych do porzucenia szkoły z powodu kryzysu ekonomicznego, wywołanego przez pandemię.

„Zwiększy się tym samym już alarmująca przepaść edukacyjna z ponad 250 milionami dzieci w wieku szkolnym wykluczonych z wszelkiej działalności edukacyjnej” – dodał.

Franciszek zauważył, że zdalne nauczanie, wprowadzone z powodu pandemii, ukazało nierówności w dostępie do edukacji. Ponadto „wiele dzieci i wielu nastolatków pozostało w tyle, jeśli chodzi o naturalny proces rozwoju pedagogicznego”.

„W obecnej sytuacji kryzysu sanitarnego, brzemiennego w poczucie zniechęcenia i zagubienia, uważamy, że jest to czas na to, by zawrzeć globalny pakt edukacyjny dla młodych pokoleń i z nimi, który zaangażuje rodziny, wspólnoty, szkoły i uniwersytety, instytucje, religie, rządzących, całą ludzkość w kształcenie osób dojrzałych” – oświadczył papież Franciszek.

Zaznaczył: „W sposób szczególny kierujemy apel do całego świata, do mężczyzn i kobiet kultury, nauki i sportu, do artystów, pracowników mediów, by podpisali się pod tym paktem i żeby poprzez swoje świadectwo oraz pracę zostali promotorami wartości troski, pokoju, sprawiedliwości, dobra, piękna, gościnności wobec drugiej osoby i braterstwa”.

„Nie powinniśmy oczekiwać wszystkiego od tych, którzy rządzą, byłoby to infantylne” – zastrzegł papież.

Wskazał, że droga życia potrzebuje „nadziei opartej na solidarności”, a każda zmiana wymaga „procesu edukacyjnego, by zbudować nowe wzory zdolne odpowiedzieć na wyzwania i kryzysy współczesnego świata”.

„Uważamy, że edukacja jest jedną z najskuteczniejszych dróg do tego, by ucywilizować świat i historię” – dodał.

Jak ocenił, „edukacja to przede wszystkim kwestia miłości i odpowiedzialności, przekazywanych z pokolenia na pokolenie”. Jego zdaniem edukację należy rozumieć jako „naturalne antidotum na indywidualistyczną mentalność, która czasem przeradza się w prawdziwy kult +ja+ i prymat obojętności”.

„Dzisiaj potrzebna jest nowa era zaangażowania edukacyjnego, które obejmie wszystkie części składowe społeczeństwa” – wezwał papież.

Odnotował, że wśród młodych ludzi szerzy się poczucie samotności i nieufności, wywołujące depresję, uzależnienia, agresję, nienawiść słowną, znęcanie się nad innymi.

Nie można – powiedział – pozostać „obojętnym w obliczu plagi przemocy i wykorzystywania nieletnich, dziewczynek wydawanych za mąż, dzieci-żołnierzy, dramatu dzieci sprzedawanych i zniewalanych”.

Franciszek wezwał, by wysłuchać „wołania młodych pokoleń”.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk