Opublikowano projekt o standardach opieki nad pacjentem z SARS-CoV-2 lub podejrzanym o zakażenie

Karol Kwiatkowski3 października, 20205 min

Określenie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie koronawirusem lub zakażonym SARS-CoV-2, to główny cel projektu rozporządzania ministra zdrowia, który został w piątek skierowany do konsultacji.

Projekt – jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji – powstał w związku z koniecznością zapewnienia standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie covid-19. Koniecznym stało się – jak wskazano – zapewnienie sprawnej i wydolnej opieki medycznej, gwarantującej zarówno diagnostykę, jak i racjonalne prowadzenie pacjenta po potwierdzeniu zakażenia covid-19 w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów, u których potwierdzono zakażenie wirusem.

„Dotychczasowy schemat, zakładający podejmowanie decyzji odnośnie pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, okazał się niewydolny” – oceniono w OSR.

Projektowane rozporządzenie reguluje ścieżki postępowania w zależności od wyniku oceny stanu pacjenta i jego stopnia samodzielności. Ma wejść w życie w ciągu 7 dni od ogłoszenia.

Standard obejmuje zadania podejmowane w związku ze skierowaniem pacjenta do izolacji lub izolacji w warunkach domowych; skierowaniem pacjenta do leczenia w szpitalu oraz zlecaniem badań diagnostycznych w kierunku zakażenia koronawirusem.

W rozporządzeniu zapisano, że w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta przez badanie fizykalne lub w formie teleporady. Lekarz może zlecić wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, lub skierować pacjenta do odbycia izolacji, izolacji w warunkach domowych, albo do szpitala, po uzyskaniu dodatniego wyniku testu.

W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie przemieszczać się, lekarz ma przekazywać pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań oraz informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego.

Standardy mówią, że w sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, udziela pacjentowi nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewidywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub, którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz, zleca transport sanitarny.

W przypadku postępowania z pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2 lekarz POZ sprawujący opiekę kieruje tego pacjenta do: odbycia izolacji, izolacji w warunkach domowych albo leczenia szpitalnego. Przed przyjęciem do leczenia szpitalnego w szpitalu pacjent jest poddawany w tej placówce ocenie stanu zdrowia w miejscu wydzielonym od miejsca przeznaczonego do udzielania świadczeń innym pacjentom.

Standardy mówią, że zlecenie badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR wymaga „stwierdzenia przez kierującego lekarza, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej, przesłanek wykonania takich badań”. Lekarz może poinformować pacjenta o wynikach testu osobiście lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk