Kryzys omija banki – ogromne zyski mimo epidemii

Paweł Skutecki1 października, 20201 min

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2020 roku wyniósł 5,65 mld zł, co oznacza, że spadł o 46,6 proc. rdr – poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym sierpniu zysk wynosił 1,3 mld zł, czyli spadł o 13,3 proc. rok do roku.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-sierpień 2020 roku wyniosły 45,4 mld zł, co oznacza spadek o 5,6 proc. rdr. Koszty administracyjne były na poziomie 23,5 mld zł, spadając rdr o 1,5 proc.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2020 roku 8,1 mld zł, rosnąc rdr o 28,1 proc. (PAP Biznes)

 

 

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk