EBI pożyczy nam na walkę z pandemią 650 milionów euro. Właśnie podpisaliśmy umowę

Paweł Skutecki4 września, 20206 min

650 mln euro w ramach linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego otrzyma Polska na finansowanie działań dot. pandemii, zwłaszcza w obszarach opieki zdrowotnej i ochrony ludności – poinformował w piątek EBI.

„Minister Finansów zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), dzięki czemu Polska uzyska linię kredytową do wysokości 650 mln euro, na finansowanie działań w ramach walki z pandemią” – poinformowano w piątkowym komunikacie.

Jak dodano, celem jest zabezpieczenie działań antykryzysowych, zwłaszcza w obszarach opieki zdrowotnej i ochrony ludności.

„W ramach linii kredytowej EBI oferuje pełne, a nie standardowe 50-procentowe, finansowanie kwalifikowalnych projektów” – podkreślono.

Jak tłumaczy EBI, pieniądze z linii kredytowej „będą mogły zostać wykorzystane do pokrycia sfinansowania inwestycji związanych z trwającą obecnie pandemią”.

„Intencją uruchomienia linii kredytowej jest poszerzenie palety działań podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 oraz zwiększenie zabezpieczenia na wypadek pandemii w średniej i dłuższej perspektywie czasowej. Finansowaniem EBI mają zostać objęte inwestycje realizowane w sektorach opieki zdrowotnej i ochrony ludności, czyli w obszarach, w których skutki pandemii są najbardziej odczuwalne” – przekazano.

Jak wyjaśniono, w przypadku opieki zdrowotnej projekty mogą obejmować zakup i dostawę aparatury medycznej i niemedycznej, przekształcanie placówek i usług opieki zdrowotnej, dostawę i produkcję leków oraz dofinansowanie prac badawczych.

Programy w obszarze ochrony ludności mogą z kolei dotyczyć m.in. zapewnienia infrastruktury i urządzeń (między innymi na potrzeby kampanii informacyjnych i edukacyjnych), zakupu środków higieny i środków dezynfekujących, prowadzenia badań (w tym badań przesiewowych) czy zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

EBI i Ministerstwo Finansów uzgodniły również, że Bank będzie mógł finansować wydatki kwalifikowalne w całości, a nie tylko do wysokości 50 proc. kosztów projektu (co jest standardem w przypadku większości przedsięwzięć zatwierdzanych przez Bank).

„Wspomaganie krajów w zwiększaniu odporności na skutki pandemii wpisuje się w naszą misję wspierania zrównoważonego rozwoju i spójności regionów w Europie. W jedności siła – dopóki koronawirus jest obecny w naszych społeczeństwach, musimy konsolidować pakiety pomocowe, uzupełniając środki krajowe finansowaniem europejskim” – powiedziała cytowana w komunikacie Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI nadzorująca działalność operacyjną w Polsce.

Minister finansów Tadeusz Kościński podkreślił, że Europejski Bank Inwestycyjny wspiera działania rządu od wielu lat.

„Linia kredytowa jest dobrym przykładem współpracy w obszarze, który jest obecnie priorytetowy dla nas wszystkich. Umowa pokazuje jak elastycznie i efektywnie można wspierać państwa członkowskie UE w walce z bezprecedensowym kryzysem” – powiedział Kościński.

W komunikacie wyjaśniono, że wsparcie to jest możliwe dzięki zmianie przeznaczenia ostatniej transzy kredytu na rzecz programów strukturalnych o wartości 1,35 mld euro, przewidzianego dla Polski w latach 2014–2020. Kredyty te wchodzą w zakres instrumentów finansowych EBI, które stanowią uzupełnienie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przydzielanych państwom UE w budżecie unijnym.

„W następstwie kryzysu związanego z COVID-19 polski rząd i EBI uzgodniły, że niewykorzystane środki z dotychczasowych kredytów na rzecz programów strukturalnych zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na pandemię” – wyjaśniono.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 691 nowych zakażeniach koronawirusem, zmarło kolejne 8 osób. Łącznie w Polsce odnotowano 69 tys. 820 przypadków zakażeń koronawirusem i 2100 zgonów. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk