Kolejny sąd uchylił mandat za nieprzestrzeganie restrykcji koronawirusa

Karol Kwiatkowski30 sierpnia, 20202 min

Kolejny wyrok niezawisłego sądu potwierdza niezgodność z polskim prawem i Konstytucją rozporządzenia ministra zdrowia, chodzi o zakaz przemieszczanie się bez uzasadnionej potrzeby. Kancelaria prawna Marcin Małolepszy twierdzi, że to samo dotyczy nakazu noszenia maseczek.

W związku z tzw. pandemią koronawirusa Ministerstwo Zdrowia wprowadzało szereg kuriozalnych rozporządzeń, które ustanawiały mniejsze lub większe ograniczenia. Wystarczy przypomnieć zakaz wstępu do lasu. Niestety, dla ministra zdrowia, wiele z tych ograniczeń może być wprowadzanych ustawowo.

W wyniku pomocy prawnej udzielonej przez mecenasa Marcina Małolepszego, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia uchylił mandat karny nałożony na mieszkankę Wrocławia przez Straż Miejską za rzekome wykroczenie, polegające na złamaniu zakazu przemieszczania się w rozumieniu par.17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.

Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieście w uzasadnieniu wyroku napisał, iż mandat

został nałożony za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie; za takie bowiem nie może być uznane naruszenie zakazu – korzystania z terenów zieleni (parku) – który został ustanowiony w drodze rozporządzenia, nie zaś ustawy.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk