ZUS: korzystne przeliczenie emerytur dla rocznika 1953

Magdalena Targańska13 sierpnia, 202014 min

Urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych; dla niektórych emerytów oznacza to świadczenie wyższe nawet o 200 zł – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak podkreślił ZUS, m.in. to rozwiązanie znalazło się w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy przewidują ponowne ustalenie wysokości emerytury z pominięciem przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Oznacza to, że jeżeli ubezpieczony miał prawo do emerytury powszechnej, a podstawa obliczenia tej emerytury była pomniejszona o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, to wysokość tego świadczenia będzie przeliczona bez takiego pomniejszenia.

 

Warunkiem jest, by prawo do emerytury wcześniejszej zostało ustalone na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.

 

ZUS przeliczy z urzędu emerytury dla tych osób, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Emerytura w nowej wysokości przysługuje od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury powszechnej, a w przypadku, gdy prawo do tej emerytury było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.

 

ZUS informuje również, że jeśli nowa wysokość świadczenia będzie wyższa od pobieranej dotychczas emerytury, wówczas ZUS wypłaci wyrównanie. Przeliczenie emerytury powszechnej dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. oraz renty rodzinnej po takich osobach nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli po 11 stycznia 2021 r.

 

Ustawa ta odnosi się też do ubezpieczonych urodzonych w 1953 r., którzy nie składali wniosku o emeryturę w wieku powszechnym. Mogą oni zgłosić taki wniosek nie później niż 11 stycznia 2021 r. Wówczas ZUS obliczy emeryturę bez pomniejszenia o kwoty pobieranej emerytury wcześniejszej. Takie obliczenie będzie możliwe, gdy prawo do emerytury wcześniejszej ustalone zostało na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.

 

Z szacunków Zakładu wynika, że liczba osób urodzonych w roku 1953, które mogą skorzystać ze zmiany przepisów, wynosi 80,4 tys. W tej liczbie jest 17,8 tys. osób, które w ciągu 6 miesięcy mogą złożyć wniosek o przyznanie emerytury powszechnej (w tym kobiety – 15,6 tys., mężczyźni – 2,2 tys.). Pozostali, czyli 62,6 tys. osób (w tym 60,6 tys. kobiet, 1,9 tys. mężczyzn) będą mieć emeryturę przeliczoną z urzędu. (PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

One comment

  • Jagababa

    30 września, 2020 at 4:39 pm

    W 22 lipca 2020 r złozyłam w ZUS po raz pierwszy wniosek o przeliczenie mojej wcześniejszej emerytury na emeryturę powszechną. Otrzymałam odmowę z uzasdnienieniem, że skoro wcześniej nie wystepowałam o przeliczenie, to nie obniżono mi emerytury i że wyrok Trybunału Konstytucyjnego mnie nie dotyczy. Ta zmiana ustawy emerytalnej została podpisane przez prez. Dudę na 4 dni przed II turą wyborów dla zdobycia głosów emerytek 1953 i ich rodzin. Perfidne oszustwo Pinokia. Zostanie za to srogo rozliczony.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk