Ziobro: w poniedziałek zwrócimy się o podjęcie prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej

Magdalena Targańska25 lipca, 20209 min

W poniedziałek złożymy wniosek do resortu rodziny o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej – poinformował w sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wyjaśnił, że walka z przemocą domową jest priorytetem, ale w konwencji są zapisy o charakterze ideologicznym, z którymi jego resort się nie zgadza.

„Składamy w poniedziałek formalny wniosek do właściwego resortu – rodziny – o podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej” – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Według niego, dziś nie ma żadnych rozwiązań w tzw. konwencji stambulskiej w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których byśmy nie spełniali, a w niektórych obszarach polskie standardy są wyższe.

Uzasadniając wniosek ws. wypowiedzenia konwencji szef MS powiedział, że są w niej też zapisy „o charakterze ideologicznym, których nie akceptujemy i uważamy za szkodliwe”.

W tym kontekście Ziobro mówił m.in. o „konstruowaniu tzw. płci społeczno-kulturowej w opozycji do płci biologicznej”. Jak dodał, z tym „ideologicznym założeniem” związany jest nakaz, by zmieniać edukację dzieci w zakresie nauki tego rodzaju postaw. Kolejnym elementem konwencji, które się nie zgadza jest promowanie zmian społeczno-kulturowych, jeśli chodzi o związki rodzinne, związki w obszarze LGBT. Jego zdaniem zapisy konwencji dają też podstawę do „kwestionowania jako takiej religii i tradycji czy zwyczajów – jako jednych z wiodących przyczyn przemocy domowej czy przemocy wobec kobiet”.

Jego zdaniem twierdzenie, że wypowiedzenie konwencji będzie się wiązało z obniżeniem ochrony kobiet przed przemocą, to „oburzająca propaganda i kłamstwo”.

„Przyjęliśmy takie założenie, że tę konwencję będziemy chcieli wypowiedzieć wtedy, kiedy uda nam się przeprowadzić zmiany w porządku prawnym, które będą odpowiadać wszystkim standardom i wymogom konwencji, jeśli chodzi o ochronę kobiet przed przemocą. I to nam się udało na sam koniec poprzedniej kadencji” – mówił szef MS.

Dodał jednak, że jego resort jeszcze nie spocznie, jeśli chodzi o ochronę kobiet przed przemocą. „Zamierzamy doprowadzić do końca jeszcze jedną inicjatywę przynajmniej w tym zakresie ważną dla kobiet – chodzi o istotne zaostrzenie kar za przestępstwa seksualne, zwłaszcza za gwałty, brutalne gwałty” – powiedział minister. Według niego Polska jest krajem, w którym jest „kompromitująco niskie zagrożenie karne za tego rodzaju ohydne przestępstwa”, zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia „z przemocą ze szczególnym okrucieństwem”. Jak zauważył, w tej kwestii „orzecznictwa polskich sądów należą do najłagodniejszych w Europie”. Zapewnił, że podejmie działania, żeby „bandyci, gwałciciele, którzy dopuszczą się takiego przestępstwa, trafiali do więzienia na lata, a w pewnych sytuacjach może na zawsze za kratki”.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski z kolei powiedział, że tzw. konwencja stambulska jest zbędna z punktu widzenia ochrony ofiar oraz ścigania sprawców przemocy, zaś – jak dodał – z punktu widzenia jej „sprzeczności z aksjologią i porządkiem konstytucyjnym – jest niebezpieczna”.

„Nasz system prawny już w momencie ratyfikacji tej konwencji spełniał standard wyznaczony przez ten dokument. Mówimy o rozwiązaniach dotyczących pomocy prawnej, rozwiązaniach pomocowych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, o trybie ścigania, o kwestiach odszkodowawczych, czy rekompensacyjnych” – mówił Romanowski.

Jak dodał, w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy standard ochrony pokrzywdzonych został znacząco wzmocniony. „W szczególności przez zmianę ustawy o Policji, o Żandarmerii Wojskowej i wprowadzenie natychmiastowego nakazu policyjnego” – dodał.

„To i wiele innych rozwiązań pokazują, że konwencja stambulska nie jest potrzebna z punktu widzenia normatywnego” – stwierdził.

Jego zdaniem zaś konwencja ta jest zaś niebezpieczna, „jeśli chodzi o podważanie aksjologii, ale również podważanie konkretnych praw konstytucyjnych. Mówimy o art. 25 konstytucji, który mówi o neutralności państwa w sprawach światopoglądowych i filozoficznych” – mówił Romanowski. Jak ocenił konwencja narzuca wprowadzenie do edukacji programów, które promują ideologię gender.

Dodał, że jest to sprzeczne artykułami 48 i 53 konstytucji, które gwarantują rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi. Wiceszef resortu sprawiedliwości wskazał również art. 18 konstytucji, gwarantujący ochronę macierzyństwa i rodzicielstwa. „To są regulacje, które w naszej ocenie, konwencja stambulska narusza” – powiedział.

Romanowski dodał też, że Polska nie jest jedynym państwem sprzeciwiającym się zapisom konwencji. „Konwencja nie została ratyfikowana przez Węgry, Czechy, Słowacje, Litwę, Łotwę, również Wielką Brytanię czy Liechtenstein” – wymieniał. Wskazał także Stany Zjednoczone, Kanadę i Japonię, jako państwa, które uczestniczyły w przygotowaniu dokumentu, ale ostatecznie nie ratyfikowały go.

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze. Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., a ratyfikowała – w 2015 r. (PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk