Watykan opublikował vademecum dotyczące procedur w przypadkach pedofilii

Karol Kwiatkowski16 lipca, 20205 min

Watykan opublikował w czwartek vademecum dotyczące procedur postępowania w przypadkach pedofilii w Kościele. Jego celem, jak wyjaśniono, jest „uleczenie bolesnej rany”. Zabroniono ograniczania kary wobec sprawców do przenoszenia na przykład do innej parafii.

Dokument Kongregacji Nauki Wiary ma służyć pomocą diecezjom, instytutom życia konsekrowanego, konferencjom episkopatów i organizacjom kościelnym, by „lepiej zrozumiały i realizowały wymogi sprawiedliwości” w przypadkach „ciężkich czynów, jakie dla całego Kościoła stanowią głęboką i bolesną ranę, którą należy uleczyć”.

To nie jest żaden nowy akt normatywny, nie wprowadzono nowych przepisów, to tekst instruktażowy – zaznaczył prefekt kongregacji kardynał Luis Francisco Ladaria Ferrer. Dodał, że to pierwsza wersja poradnika, który będzie uzupełniany.

W dokumencie podkreślono, że biskupi powinni zawiadamiać cywilny wymiar sprawiedliwości o czynach pedofilii, jeśli przewiduje to miejscowe prawo.

„Także w przypadku braku wyraźnego obowiązku, niech władze kościele złożą zawiadomienie kompetentnym władzom cywilnym, ilekroć uważają to za niezbędne dla ochrony osoby skrzywdzonej i innych nieletnich, zagrożonych dalszymi czynami przestępczymi” – głosi dokument kongregacji.

Zauważono, że w niektórych krajach istnieje obowiązek zgłaszania czynów pedofilii organom śledczym, a w innych – nie. W każdym wypadku Watykan nałożył na biskupów obowiązek współpracy z władzami świeckimi, jeśli poproszą o dokumenty sprawy.

Ponadto nakazano branie pod uwagę także zawiadomień o czynach pedofilii, składanych anonimowo; nie można ich z góry odrzucać.

Kongregacja przypomniała o nienaruszalnej tajemnicy spowiedzi. Zaznaczyła zarazem, że spowiednik powinien przekonać osobę, która mówi o takich ciężkich czynach, by wykorzystała „inne drogi” przekazania informacji o tym, co się stało, by umożliwić zajęcie się tą sprawą.

W dokumencie Kongregacji Nauki Wiary zwrócono uwagę na to, że za pedofilię nie uważa się tylko przemocy fizycznej, ale także złożoną nieletniemu propozycję seksualną na przykład za pośrednictwem komunikatora.

Jak zaznaczono, typologia takich przestępstw jest bardzo szeroka i obejmuje także „ekshibicjonizm, masturbację, produkcję pornografii, nakłanianie do prostytucji, konwersacje i propozycje o charakterze seksualnym poprzez środki komunikowania” – wyjaśniła kongregacja.

W vademecum położony został nacisk na to, że sprawcy czynów pedofilii nie mogą być dalej „karani” przenoszeniem na przykład do innej parafii czy innej instytucji kościelnej. Tego typu praktyki stosowane były przez dziesięciolecia w Kościele w wielu krajach.

„Należy tego unikać” – to jedna ze wskazówek w „Vademecum dotyczącym wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich”.

O potrzebie jego opracowania mówiono podczas zwołanego w zeszłym roku przez papieża Franciszka nadzwyczajnego szczytu w Watykanie na temat walki z pedofilią.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk