Europejskie Centrum dot. Cyberbezpieczeństwa mogłoby powstać w Warszawie

Karol Kwiatkowski11 lipca, 20205 min

Polski rząd planuje złożyć ofertę ulokowania w Warszawie siedziby Europejskiego Centrum dot. Cyberbezpieczeństwa; taka lokalizacja potwierdziłaby rosnącą rolę Polski w UE w tym obszarze, a zarazem pomogła polskim ekspertom – poinformował PAP resort cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) pracuje nad przygotowaniem oferty na ulokowanie w Polsce siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych. Centrum ma poprawić koordynację działań podejmowanych w poszczególnych państwach członkowskich w przemyśle oraz w obszarze badań i innowacji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Według resortu cyfryzacji, polski rząd (po zaakceptowaniu decyzji przez Radę Ministrów) złoży ofertę umiejscowienia siedziby Centrum w Warszawie. Jak uzasadniono, stolica spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane w projekcie rozporządzenia ustanawiającego Centrum, w tym dotyczące m.in. posiadania siatki połączeń komunikacyjnych oraz zaplecza organizacyjnego – np. placówki oświatowe dla dzieci pracowników Centrum. MC wskazuje, że oprócz dobrej lokalizacji, Warszawa oferuje również najwyższej klasy zaplecze – projektowe, techniczne, naukowe, akademickie oraz społeczno-ekonomiczne.

Minister cyfryzacji, a zarazem pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski wskazał w informacji przesłanej PAP, że lokalizacja Centrum w Polsce potwierdziłaby rosnącą rolę i pozycję Polski w UE w obszarze cyberbezpieczeństwa. „Dysponujemy wykwalifikowanymi kadrami, a ponadto corocznie na rynek nowoczesnych technologii trafia spore grono absolwentów polskich uczelni technicznych – siedziba Centrum w Polsce to możliwość zatrudnienia polskich specjalistów w instytucji unijnej, koordynującej aktywności UE w obszarze badań i rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystywanych w cyberbezpieczeństwie” – ocenił Zagórski.

Jego zdaniem, dzięki ulokowaniu Centrum w naszym kraju Polska stałaby się miejscem, w którym będą zapadać ważne decyzje dotyczące m.in. rozdysponowania na cyberbezpieczeństwo środków z programów UE, a także miejscem spotkań ekspertów oraz organizowanych wydarzeń branżowych. „Polskie przedsiębiorstwa i instytuty badawcze z dynamicznie rozwijającego się sektora cyberbezpieczeństwa (szczególnie MŚP) mogłyby aktywniej zabiegać o fundusze na projekty badawcze i wdrożeniowe, dzięki bliskości ośrodka decyzyjnego w postaci Centrum” – zauważył szef MC.

Jak podał resort, obecnie trwają prace legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej. Zgodnie z zapowiedziami prezydencji Niemiec, które przejęły od 1 lipca br. prezydencję w Radzie UE, zakończenie prac nad rozporządzeniem ws. utworzenia Centrum planowane jest do końca 2020 r.

Ta inicjatywa ma uzupełnić dotychczasowe działania w zakresie dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa sieci i informacji (wprowadziła ona wymagania ochrony usług kluczowych i zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa) oraz Aktu o Cyberbezpieczeństwie, który – poza utworzeniem Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), umożliwił rozpoczęcie prac nad europejskimi programami badań cyberbezpieczeństwa.

Ponadto, Centrum będzie wdrażać fundusze przeznaczone na cyberbezpieczeństwo w ramach dwóch dużych programów europejskich, przewidzianych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 – czyli Cyfrowa Europa oraz Horyzont Europa. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk