Ból turystów przed II turą – we wtorek mija termin na dopisanie się do spisu wyborców

Wtorek jest ostatnim dniem, w którym można się dopisać do spisu wyborców poza miejscem zamieszkania. To ważne dla tysięcy turystów na urlopach – pisze wtorkowa „Rzeczpospolita”.

Jak czytamy, resort cyfryzacji poinformował „Rz”, że od 29 czerwca do 5 lipca włącznie do spisu wyborców drogą elektroniczną dopisało się 123 tys. 591 osób.

Dodano, że w miejscowościach wypoczynkowych do urzędów ustawiają się kolejki po zaświadczenie o prawie do głosowania, bo jeżeli ktoś dopisał się do tamtejszego spisu wyborców przed I turą wyborów, to po powrocie z wakacji nie może głosować w II turze tam, gdzie mieszka.

„Co ważne, zaświadczenie z gminy jest wydawane jednorazowo. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, wyborca musi zagłosować tam, gdzie widnieje w spisie wyborców” – napisano.(PAP)

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek można złożyć najpóźniej we wtorek 7 lipca.

Wyborcy, którzy zmienili spis wyborców przed pierwszą turą wyborów pozostają w nim także na drugą turę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina, że do spisu wyborców można dopisać się tylko jeden raz. Jeśli wyborca dopisał się przed pierwszą turą wyborów, nie może dopisać się do innego spisu przed drugą turą.

Wniosek składamy w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos. Do spisu wyborców można się dopisać też przez internet. We wniosku należy podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania.

Do piątku 10 lipca w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców, możemy odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, faksem lub mailem.

Gdy otrzymujemy zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie. W sytuacji, gdy zgubimy zaświadczenie, nie dostaniemy kolejnego, tak więc utrata zaświadczenia spowoduje, że wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.(PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk