Liga Polskich Rodzin popiera Trzaskowskiego

W sobotę Zarząd Główny LPR podjął uchwałę o poparciu Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów prezydenckich. Roman Giertych stwierdził, że stanowisko to może być dla byłych wyborców LPR, którzy w dużej części stanowią dziś elektorat Konfederacji bardzo ważne.

Mam nadzieję, że wszyscy pomimo różnic politycznych i światopoglądowych stawią się masowo w lokalach wyborczych i wyrzucą PiS z Pałacu Prezydenckiego. – podsumował R. Giertych

Zamieszczamy całe stanowisko LPR:

LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z koniecznością przeprowadzenia II tury wyborów prezydenckich, przypadającą na dzień 12 lipca br., oraz ogromną stawką dokonywanej przez Polaków elekcji oświadczamy, co następuje:

– Obecna władza jest szkodliwa. Fundamentalnym tematem sporu, toczonego w Polsce od pięciu lat, jest łamanie trójpodziału władz przez PiS, które, używając władzy ustawodawczej i wykonawczej, konsekwentnie zmierza do politycznego podporządkowania sobie władzy sądowniczej, czyli faktycznego zniszczenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co cywilizacyjnie przenosi nas na wschód, gdzie obywatel nie ma praw, tylko obowiązki w rozumieniu podległości – zawłaszczonemu przez partię i jej wodza – Państwu.

– Wielokrotne łamanie Konstytucji przez obecnego Prezydenta oraz większość sejmową PiS, każe z wielką odpowiedzialnością i autentyczną troską o Ojczyznę podejść do zbliżających się wyborów, odrzucając reelekcję niesamodzielnego, marionetkowego Dudy, aby oddalić pełzający zamach stanu Kaczyńskiego oraz bardzo prawdopodobne sankcje nałożone na Polskę za łamanie przez rządy PiS naszego prawa, do przestrzegania którego, publicznie się zobowiązywali, ślubując uroczyście przed Narodem.

– Mocno wierzymy, że zwycięstwo w wyborach prezydenckich, w połączeniu z niedawnym zwycięstwem opozycji w wyborach do Senatu, pozwoli zahamować dyktatorskie zapędy Kaczyńskiego i powrócić na drogę praworządności w Polsce, oddali realne zagrożenia związane z pozaprawnymi działaniami rządów PiS, przyczyni się do odbudowania narodowej jedności i zgody na gruncie równości aksjologicznej i prawnej wszystkich obywateli oraz ponownego wzrostu znaczenia naszego Kraju w Europie i świecie.

– Dlatego zwracamy się z gorącym apelem do członków i sympatyków Ligi Polskich Rodzin oraz pozostałych Rodaków dobrej woli, wszystkich odpowiedzialnych i zatroskanych o losy Ojczyzny, którym na sercu leży dobro, rozwój i lepsza przyszłość Polski! 12 lipca br. głosujemy solidarnie i powszechnie na Rafała Trzaskowskiego, kandydata opozycji obdarzonego największym poparciem i zaufaniem w I turze wyborów, który gwarantuje przerwanie antykonstytucyjnych rządów PiS, a faktycznie Kaczyńskiego, powrót Państwa prawa, wolności obywatelskich i poczucia wspólnoty oraz zrozumienie wielkiej roli samorządów i organizacji społecznych.

– Zdając sobie w pełni sprawę z rozbieżności ideowych, politycznych czy światopoglądowych różniących nas od popieranego Kandydata – czy też występujących wewnątrz opozycji, co jest oczywistością i normą w społeczeństwach demokratycznych – zwracamy uwagę na spoiwo wspólnych działań, którym jest zachodnia metoda ustroju życia zbiorowego (cywilizacja) oraz obrona przed wschodnią (obcą) cywilizacją promowaną i wprowadzaną od 5 lat przez PiS. Wybór jest, zatem prosty – demokracja, w której toczy się debata publiczna w parlamencie i społeczeństwie z wymianą argumentów, owocująca rozwojem Polski, czy autorytarna dyktatura, w której liczy się wyłącznie zdanie Kaczyńskiego, a traktowanie społeczeństwa symbolizuje wyłączany mikrofon w Sejmie, żenujący poziom propagandy mediów partyjno-rządowych, liczne afery PiS oraz obłudne, wyłącznie instrumentalne wykorzystywanie wartości patriotycznych, wiary i Kościoła dla celów partyjnych.

– Zachęcamy wszystkich Rodaków do postaw politycznej dojrzałości i obywatelskiej odpowiedzialności w obliczu jakże ważnego aktu – wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczyńmy wszystko, aby obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – „Cudu nad Wisłą” – świętować już z Prezydentem Rafałem Trzaskowskim, na fundamencie Państwa prawa, przestrzegania Konstytucji, w atmosferze odbudowywania narodowej zgody oraz odzyskiwania należnego nam miejsca na arenie międzynarodowej. Bądźmy godnymi spadkobiercami Bohaterów 1920 r. oraz wiernymi wykonawcami ich testamentu w dzisiejszej rzeczywistości naszej Ojczyzny! Odrzućmy wschodnie (turańskie) metody sprawowania władzy, kiedy cała Ojczyzna ma służyć jednej, stojącej ponad prawem, partii! Powróćmy do zachodnich (łacińskich) wzorców, kiedy wszystkie stronnictwa służą Ojczyźnie, a prawo jest równe dla każdego! Taka jest istota tych wyborów, a ich ranga bardzo wysoka, dla przyszłości Polski i wolności Polaków!

– Dlatego, tych wyborów nie wolno zbojkotować, gdyż taka niedojrzała, antyobywatelska postawa, umywająca ręce w decydujących chwilach, jest w istocie wsparciem złego wyboru. Człowiek rozsądny i odpowiedzialny nie obraża się na rzeczywistość, czy porażkę własnego kandydata w I turze, ale w każdych warunkach wybiera rozwiązanie najlepsze z możliwych – roztropnie troszczy się o dobro wspólne, któremu na imię Polska.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin

Warszawa, 4 lipca 2020 r.

Witold Bałażak prof. dr hab. Maciej Giertych

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk