CBOS: 53 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta Dudy; 41 proc. – negatywnie

53 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy – wynika z czerwcowego sondażu CBOS. Negatywnie wypowiada się o niej 41 proc. badanych. CBOS wskazuje, że to najsłabsze notowania prezydenta Dudy od trzech lat.

Z badania przeprowadzonego od 15 do 25 czerwca 2020 r. wynika, że od początku czerwca o 2 pkt proc. spadł odsetek osób zadowolonych z prezydentury Andrzeja Dudy – i wynosi on 53 proc. Negatywnie o głowie państwa wypowiada się 41 proc. osób, co oznacza wzrost o 2 pkt procentowe. Jak twierdzi CBOS, „to najsłabsze notowania prezydenta Dudy od około trzech lat”.

Pozytywnie o prezydenturze obecnej głowy państwa wypowiadają się badani popierający Prawo i Sprawiedliwość, deklarujący prawicowe poglądy oraz zaangażowani w praktyki religijne, szczególnie uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu, a ponadto starsi ankietowani (55+), mieszkańcy wsi, mający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, z gospodarstw domowych o niskich dochodach per capita (poniżej 1500 zł).

Negatywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się elektorat ugrupowań opozycyjnych, szczególnie częste są takie opinie wśród potencjalnych wyborców Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Respondenci zadowoleni z prezydentury Andrzeja Dudy w ogromnej większości – 96 proc. – zamierzaliby oddać głos w nadchodzących wyborach do Sejmu na Prawo i Sprawiedliwość. 43 proc. badanych dobrze oceniających prezydenturę Dudy zagłosowałoby też na Konfederację, na PSL – 28 proc., na Lewicę – 10 proc. i na Koalicję Obywatelską – 6 proc.

Z kolei wśród niezadowolonych z działalności głowy państwa najwyższym poparciem cieszy się Lewica – 91 proc., a w drugiej kolejności KO – 89 proc. Badani wskazywali także na PSL-Koalicję Polską – 65 proc., Konfederację – 53 proc. Ponad połowa respondentów (51 proc.) nie była zdecydowana, na kogo oddałaby głos w najbliższych wyborach do Sejmu.

CBOS zwraca uwagę, że od poprzedniego badania przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca polepszyły się notowania obu izb parlamentu – Sejmu i Senatu.

Obecnie dobrze pracę posłów ocenia 34 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe. Natomiast źle o działalności Sejmu wyraża się 53 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt procentowe).

Pozytywną opinię o działalności Senatu wyraża 34 proc. badanych (wzrost o 2 pkt procentowe). Niezadowolonych z działalności izby wyższej jest 48 proc. Polaków (spadek o 2 pkt procentowe).

Respondenci przed I turą wyborów prezydenckich byli także pytani o ocenę działalności Państwowej Komisji Wyborczej. Pozytywnie o PKW wypowiedziało się 47 proc. ankietowanych; negatywnie – 18 proc.; zdania nie miało 36 proc. badanych.

Z sondażu wynika, że „tegoroczne notowania PKW są, ogólnie rzecz biorąc, gorsze, niż były w dwóch ostatnich latach, i zbliżone do zarejestrowanych pod koniec 2017 roku”. Najlepiej PKW oceniano po wyborach parlamentarnych 2019 r. (73 proc. pozytywnych opinii, 6 proc. – negatywnych).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 15 do 25 czerwca 2020 roku na próbie liczącej 1378 osób (w tym: 65,3 proc. metodą CAPI, 20,8 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI).(PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk