„Gazeta Wyborcza” złamała ciszę wyborczą. Im nie jest wszystko jedno

Karol Kwiatkowski27 czerwca, 20203 min

Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza, że za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna. Najwyższa kara: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania.

W Polsce, zgodnie z art. 104 Kodeksu wyborczego kampania wyborcza musi ulec zakończeniu najpóźniej na 24 godziny przed dniem głosowania. W tym czasie zabroniona jest wszelka agitacja wyborcza, która polega na „publicznym nakłanianiu lub zachęcaniu do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego”, jak stanowi art. 105 ust. 1 Kodeksu wyborczego.

Naruszenie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, zagrożone pod groźbą grzywny, co wynika z art. 498 Kodeksu wyborczego. Wysokość grzywny jest uregulowana w Kodeksie wykroczeń. Zgodnie z art. 24 tegoż kodeksu grzywna może być wymierzona w wysokości od 20 zł do 5 tys. zł.

Na większą karę mogą narazić się ten, kto przed zakończeniem ciszy wyborczej, czyli przed zamknięciem lokali wyborczych podaje do publicznej wiadomości wyniki przedwyborczych sondaży lub sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.  W takiej sytuacji zagrożenie grzywną sięga od 500 tys. zł do 1 mln zł.

W sobotę po godz. 9  na Twitterze „Gazety Wyborczej” został opublikowany wpis dotyczący sondażu prezydenckiego pracowni CBOS – tzw. „ostatniego przed wyborami”.  Do wpisu dołączony był link prowadzący do strony internetowej dziennika i zdjęcie prezentujące ścianę z wyborczymi banerami. Redakcja „GW” na ilustrację wybrała fotografię, gdzie niemal połowę kadru wypełniają plakaty kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

Wpis po kilkudziesięciu minutach został usunięty.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk