Program Trzaskowskiego. Co w nim jest?

Karol Kwiatkowski26 czerwca, 202018 min

Weto dla zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, inicjatywa ws. ustawy o związkach partnerskich, przywrócenie refundacji in vitro, plan naprawy sądownictwa – to niektóre propozycje z programu Rafała Trzaskowskiego. Kandydat KO na prezydenta optuje też za zwiększeniem nakładów na wojsko i rolnictwo.

Program pt. „Nowa solidarność” ukazał się w czwartek wieczorem na stronie trzaskowski2020.pl.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta powiedział wieczorem w TVN24, że miał swój program zaprezentować w czwartek w Płocku, jednak ze względu na tragiczny wypadek autobusu w Warszawie był zmuszony przerwać aktywności wyborcze i wrócić do stolicy. Zaznaczył, że dużą część jego propozycji jest już znana Polakom, ponieważ prezentuje je na spotkaniach wyborczych w całej Polsce.

Na wstępnie programu polityk pisze, że „pandemia COVID-19 postawiła świat na głowie”. „Dała nam zupełnie nową perspektywę na życie, na wartości, którymi się kierujemy. Obnażyła ulotność tego, co często uważaliśmy za pewnik – naszego stylu życia, wygody, pracy czy zdrowia. Rzuciła też nowe światło na dotychczasowe podziały polityczne i społeczne. Chociaż nadal są one aktualne, zagrożenie pandemii uświadomiło nam, że musimy działać jako wspólnota” – podkreśla obecny prezydent stolicy.

Program Trzaskowskiego składa się z trzech rozdziałów: „My i nasi najbliżsi”, „Nasze otoczenie” oraz „Nasze państwo, nasza wspólnota”.

Rozdział pierwszy pt. „My i nasi najbliżsi” zawiera propozycje dotyczące pracy i przedsiębiorczości, ochrony zdrowia oraz edukacji.

Trzaskowski proponuje m.in.:

– utworzenie funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast, częściowo finansowanego ze środków UE, w ramach którego samorządy otrzymają pulę środków – co najmniej 30 mln zł na miasto powiatowe- utworzenie funduszu dla polskich rodzin – 10 tys. zł na modernizację domu lub mieszkania; finansowanie z funduszu będzie rozłożone na 10 lat – podwyższenie kwoty wolnej od podatku; zwolnienie z PIT-u osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie; dla osób zarabiających między 30 tys. zł a 65 tys. zł rocznie kwota wolna wyniosłaby 8 tys. zł

W obszarze zdrowia Trzaskowski postuluje:- wzrost wydatków na zdrowie do co najmniej 6 proc. PKB w 2021 r. – podwyższenie wydatków na psychiatrię dziecięcą – przygotowanie „Białej księgi walki z epidemią”.

Dla edukacji: – podwyższenie płac dla nauczycieli – powołanie społecznej Rady ds. Edukacji, której ma zainicjować debatę o systemowej zmianie edukacji w Polsce – utworzenie systemu stypendiów prezydenta RP dla najzdolniejszych uczniów – przeprowadzenie reformy systemu subwencji oświatowej i klarowny podział obowiązków finansowych – odchudzenie podstawy programowej i dostosowanie jej do wymogów współczesności.

W rozdziale drugim, najobszerniejszym, zatytułowanym „Nasze otoczenie” jest mowa o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, propozycjach dla młodych, seniorów i rodzin oraz ochronie środowiska, rolnictwie, kulturze i mediach publicznych.

Jeśli chodzi kobiety, Trzaskowski deklaruje m.in.:

– weto dla każdej próby zaostrzenia obecnie obowiązującej ustawy aborcyjnej- złożenie projektu ustawy o równej płacy za pracę tej samej wartości – nacisk na rząd, by wprowadził w życie i respektował wszystkie postanowienia Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej – doprowadzenie do stworzenia Krajowej Strategii i Programu Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, a także programów i kampanii profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i ich molestowania – bezpłatne żłobki i przedszkola – powołanie Rady Kobiet przy Prezydencie RP, której celem będzie stałe monitorowanie sytuacji kobiet w Polsce i współpraca z prezydentem na rzecz kobiet – powołanie pełnomocniczki na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn – dbanie o to, by kobiety były „właściwie reprezentowane w kancelarii oraz wszystkich podlegających prezydentowi radach i ciałach kolegialnych” – inicjatywę w sprawie stworzenia narodowego program zdrowia kobiety, którego celem miałoby być zapewnienie równego dostępu do lekarzy ginekologów i do badań, przygotowanie rozwiązań gwarantujących pakiety darmowej opieki medycznej dla kobiet w ciąży i dwa lata po urodzeniu dziecka, stworzenie systemu wczesnej wykrywalności nowotworów kobiecych i zapobiegania im poprzez wprowadzenie programu powszechnych badań USG piersi/mammograficznych i cytologicznych oraz profilaktycznych szczepień HPV także dla chłopców i młodych mężczyzn

Dla rodzin:

– weto dla każdej próby naruszenia programu Rodzina 500+”- nacisk na rząd, by przywrócił do finansowanych przez państwo programów leczenia niepłodności, zwłaszcza do in vitro – dla niepełnosprawnych: zwiększenie wsparcia w dostępie do usług medycznych, rehabilitacyjnych i w edukacji oraz utrzymanie świadczenia w przypadku podejmowania pracy przez opiekuna – dla młodych: złożenie projektu ustawy przywracającej program „Mieszkanie dla młodych”, na mocy którego będą mogli liczyć na pokrycie przez państwo wkładu własnego do kredytu – pomysł stworzenia Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego, prowadzonego przez Bank Gospodarki Krajowej, zasilonego także pieniędzmi unijnymi.

W obszarze równości:

– złożenia projektu ustawy o związkach partnerskich – zapewnienie w każdej szkole wykwalifikowanego psychologa lub pedagoga wspierającego młodzież narażoną na hejt.

Dla seniorów:

– gwarancja utrzymania obecnego wieku emerytalnego, przy jednoczesnym wsparciu przez prezydenta programów aktywizacji seniorów i wprowadzania zachęt do pozostania na rynku pracy- wsparcie dla uniwersytetów trzeciego wieku i programów edukacyjnych klubów seniorów – dążenie do zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tak aby wprowadzić obowiązek zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, żeby infrastruktura miejska odpowiadała potrzebom osób starszych.

Dla obywateli:- stworzenie przy Kancelarii Prezydenta specjalnego funduszu wspierającego organizacje pozarządowe – wprowadzenie zasady, że obywatelskie projekty ustaw muszą być wzięte pod obrady Sejmu w 30 dni od zgłoszenia.

W części dotyczącej wsi w programie Trzaskowskiego pojawiają się z kolei zapowiedzi:

– wspierania rządu w negocjacjach dobrego dla Polski budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 (co najmniej 32 mld euro dla rolnictwa)– wydatków krajowych na rolnictwo co najmniej 3 proc. PKB – natychmiastowej wypłaty rolnikom wszystkich należnych odszkodowań – za suszę, ASF i inne klęski – inicjatywy utworzenia specjalnego funduszu klęskowego, który będzie pomagał rolnikom w trudnych sytuacjach, na przykład klęski żywiołowej – podjęcia we współpracy z UE działania w sprawie zwiększenia skupu interwencyjnego oraz prywatnego przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych, m.in. masła, serów, mleka w proszku i wołowiny

Ochrona środowiska:

– stopniowe odchodzenie od węgla – najpóźniej do 2030 r. w ogrzewaniu domów i do 2040 r. w elektroenergetyce- zwiększenie wydatków państwa na wymianę starych pieców, tzw. kopciuchów, termomodernizację budynków oraz instalacje OZE – zwołanie Rady Gabinetowej w sprawie suszy (miałaby ot być jedna z pierwszych decyzji Trzaskowskiego jako prezydenta RP) – nowy program wsparcia dla budowy infrastruktury retencji wody, obejmujący zarówno miasta, jak i tereny wiejskie – rozwinięcie nauki o klimacie w programie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w kwestii walki z plastikiem: przedstawienie projektu ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, mający dwa podstawowe elementy: system kaucyjny oraz opłatę za tworzywa, które producent wprowadza na rynek – projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwoli ograniczyć koszty zagospodarowania odpadów nawet o jedną trzecią – zatrzymanie importu śmieci – projekt ustawy, który dzięki któremu cała Puszcza Białowieska stanie się parkiem narodowym – powołanie instytucji rzecznika ochrony zwierząt, który będzie miał uprawnienia kontrolne.

Propozycje w obszarze kultury, nauki i mediów:

– na okres najbliższych dwóch lat kupon dla każdego dziecka i młodej osoby do 21. roku życia na zakup usługi kulturalnej o wartości 100 zł- zwiększenie nakładów na kulturę i stworzenie specjalnych programów wspierających kulturę w małych miejscowościach i gminach – powołanie przy prezydencie RP Obywatelskiej Radę Kultury, składającej się z przedstawicieli środowisk twórczych i animatorów kultury z całej Polski – wprowadzenie gwarancji niezależności mediów publicznych i kontroli społecznej, zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi – wprowadzenie abolicji dla osób niepłacących abonamentu oraz wypracowanie nowego systemu finansowania mediów publicznych.

Ostatni z rozdziałów „Nasze państwo, nasza wspólnota” poświęcony jest wymiarowi sprawiedliwości, finansom państwa, a także polityce zagranicznej, obronności i bezpieczeństwu.

Kandydat KO zapowiada m.in.:

– przeprowadzenie obywatelskiego planu naprawy sądownictwa, który będzie obejmować m.in. wypracowanie sposobów przywrócenia praworządności w Polsce, wybranie Krajowej Rady Sądownictwa w zgodzie z europejskimi i konstytucyjnymi wymogami, likwidację Izby Dyscyplinarnej SN oraz podjęcie inicjatyw zmierzających do prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego- złożenie projektu ustawy przyznającego prezydentowi RP prawo powołania Prokuratora Generalnego i rozdzielającego funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego – złożenie projektu ustawy dot. powołania specjalnego rzecznika, który w ramach BBN przy prezydencie RP będzie miał uprawnienia do kontroli służb specjalnych – powołanie Prezydenckiej Rady Samorządowej jako ciała doradczego – złożenie projektu ustawy, który zmusi rząd do przestrzegania ustawy kominowej, a także wprowadzi zakaz zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa dla posłów i senatorów przez 2 lata od daty wygaśnięcia mandatu – wyższy udział samorządów w dochodach z PIT i CIT oraz wprowadzenie bardziej elastycznych zasad zaciągania zobowiązań finansowych – złożenie projektu ustawy chroniącego sygnalistów – powołanie Rady Kryzysowej przy prezydencie RP, której zadaniem będzie monitorowanie zagrożeń kryzysowych i opracowanie planów działań strategicznych.

W obszarze polityki zagranicznej:

– współpraca i wsparcie rządu w negocjacjach korzystnego dla Polski unijnego budżetu na lata 2021–2027, co najmniej na poziomie 441 mld zł wynegocjowanych przez rząd PO-PSL na lata 2014–2020- odbudowa dialogu z Niemcami i Francją – naprawa relacji między Europą a USA – wsparcie dla stabilności i dobrobytu Ukrainy – otwartość na rozmowę o tym, jak poprawić nasze kontakty z Rosją.

W dziedzinie bezpieczeństwa i obronności:

– stanie na straży etosu i honoru żołnierza oraz Wojska Polskiego, ale także ich absolutnej apolityczności- zarządzenie audytu bezpieczeństwa Polski – wzrost wydatków na bezpieczeństwo państwa do 2,5 proc. PKB w 2030 r. – utrzymanie Wojsk Obrony Terytorialnej. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk