Zawarto porozumienie o rozwoju kolei na Lubelszczyźnie

Magdalena Targańska13 czerwca, 20205 min

Porozumienie o współpracy przy opracowaniu „koncepcji programowo-przestrzennej” Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej podpisali w sobotę przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych SA i samorządu województwa lubelskiego – poinformowało w sobotę Ministerstwo Infrastruktury.

MI poinformował w komunikacie, że w podpisaniu tego porozumienia wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. „Dokument pozwoli opracować kierunki rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie aglomeracji lubelskiej. Dzięki budowie nowych przystanków i linii kolejowych mieszkańcy tego regionu otrzymają lepszy dostęp do kolei” – zapewniono.”Kolej jest ważnym elementem transportu w aglomeracjach. Rozwojowi miast musi towarzyszyć rozbudowa sieci kolejowej. Ideą podpisanego dzisiaj porozumienia jest dążenie do większego wykorzystania transportu kolejowego na terenie województwa, a w szczególności aglomeracji lubelskiej” – powiedział cytowany w komunikacie szef MI.

Według resortu, „w ramach koncepcji określony zostanie obszar, który obejmować będzie Lubelska Kolej Aglomeracyjna (LKA)”. Dodano, że LKA „ma umożliwić szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika”. „Przeanalizowana zostanie możliwość budowy nowych linii kolejowych: z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie też elektryfikacja linii z Lublina do Parczewa, a także budowa nowej łącznicy od Chełma do Lotniska Lublin, co zagwarantuje lepszą integrację transportu kolejowego i lotniczego” – napisano.

Cytowany w komunikacie marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przypomniał, że „województwo lubelskie dysponuje jedną z najrzadszych sieci kolejowych w kraju”. „Dlatego wierzę, że Lubelska Kolej Aglomeracyjna poprawi dostępność transportową, tak aby mieszkańcy mogli szybko i swobodnie przemieszczać się, korzystając ze zmodernizowanych linii kolejowych” – stwierdził Stawiarski.

„W celu sprawnej i komfortowej obsługi podróżnych zakładana jest modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków kolejowych. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Obok przystanków możliwe będzie tworzenie węzłów przesiadkowych – integracja kolei z innymi środkami transportu publicznego” – czytamy w komunikacie MI.

Cytowany przez MI prezes Zarządu PKP PLK SA Ireneusz Merchel ocenił, że „rozwój kolei w aglomeracjach to jeden z celów, które jako zarządca infrastruktury kolejowej już realizujemy w ramach Krajowego Programu Kolejowego”. „Chcemy, żeby mieszkańcy województwa dzięki Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej zyskali jeszcze lepsze możliwości podróży w regionie – powiedział Merchel.

Według ministerstwa, „opracowanie koncepcji planowane jest w latach 2020-2021”. „Jej koszt szacowany jest na ok. 400 tys. zł. Województwo zobowiązało się pokryć połowę kosztów opracowania, a pozostałą część sfinansują PKP PLK SA, które zajmą się też m.in. przeprowadzeniem przetargu na wybór wykonawcy koncepcji oraz będą sprawowały nadzór nad jej przygotowaniem. Powstanie koncepcji umożliwi opracowanie studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac” – dodano.

MI poinformowało, że realizację robót budowlanych w ramach Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej zaplanowano w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. (PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk