[PILNE!] Chcesz głosować na poza granicami? Zostały ci TRZY dni na rejestrację!

Paweł Skutecki13 czerwca, 20206 min

Tylko do 16 czerwca można się rejestrować na stronie ministerstwa spraw zagranicznych, żeby móc wziąć udział wyborach prezydenckich poza granicami kraju. 

Osoby, które nie dokonają zawiadomienia bądź dokonają tego po dniu 16 czerwca br. Nie będą mogły wziąć udziału w wyborach i nie zostanie do nich przesłany pakiet wyborczy (art. 3 ust. 9 ustawy) – informuje ministerstwo. 

Co zrobić żeby móc wziąć udział w wyborach prezydenckich? Poniżej instrukcja przygotowana przez ministerstwo: 

Osoby które zmieniają miejsce pobytu: Jeżeli od czasu dokonania zgłoszenia do spisu wyborców w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r. zmieniłeś miejsce pobytu i nie przebywasz już w okręgu konsularnym bądź zamierzasz to zrobić przed datą wyborów, fakt ten należy zgłosić do dnia 16 czerwca 2020 r. konsulowi, który prowadzi spis wyborców do którego zostałeś zapisany. W tym celu skontaktuj się z urzędem konsularnym. Dane teleadresowe znajdziesz na stronie urzędu. W przypadku korzystania z korespondencji e-mail wpisz w tytule wiadomości „Zmiana miejsca pobytu wyborcy”.

Nowe wnioski o dopisanie do spisu wyborców:

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o przygotowanie:
– numeru PESEL,
– ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w przypadku, gdy zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Aby rozpocząć rejestrację należy nacisnąć przycisk ROZPOCZNIJ REJESTRACJĘ, następnie po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wybrać typ głosowania, kraj oraz komisję, w której chcą Państwo oddać swój głos. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza – prosimy o dokładne przepisanie danych z dokumentu tożsamości (w pisowni imion i nazwiska, miejsca urodzenia proszę uwzględniać znaki diakrytyczne np. ą, ś, ł) i weryfikację ich poprawności przed ostatecznym zatwierdzeniem. Przy wpisywaniu adresu zamieszkania za granicą prosimy o podanie pełnych danych adresowych w formacie stosowanym przy korespondencji pocztowej. W adresie nie należy wpisywać imienia i nazwiska.

Uwaga! W przypadku korzystania ze smartfonów (jeśli portal nie jest od razu widoczny w wersji mobilnej) należy użyć adresu https://ewybory.msz.gov.pl/m

Podczas rejestracji w systemie prosimy o dokładne sprawdzenie, czy komisja jest usytuowana w okręgu konsularnym, w którym będą Państwo przebywać w dniu głosowania. W przypadku problemów z określeniem okręgu konsularnego, prosimy o kontakt z konsulem w wybranej placówce dyplomatyczno-konsularnej.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania w kraju będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku problemów z rejestracją poprzez stronę www, prosimy o bezpośredni kontakt z konsulem w wybranej placówce zagranicznej.

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk