Powinniśmy trwać przy nauce Kościoła i zdrowej teologii – abp Skworc

W sytuacji zagrożenia powinniśmy trwać przy nauce Kościoła i zdrowej teologii; jest również naszą ślubowaną powinnością zachowywanie kościelnej dyscypliny – mówił w środę metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas mszy w 90. rocznicę śmierci katowickiego biskupa Arkadiusza Lisieckiego.

Hasłem posługi drugiego biskupa katowickiego, sprawującego ten urząd w latach 1926-1930, były słowa: „Ut unum sint – aby byli jedno”. W ocenie arcybiskupa Skworca, to zawołanie nadal zachowuje swoją aktualność.

„To hasło jest aktualne i dziś, bo i w XXI wieku zdarzają się sytuacje opisane w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Dochodzi do +niemałych sporów i zatargów+ w Kościele, czasem niezwykle gorszących, zarówno w kwestii doktryny wiary, jak i kościelnej dyscypliny. Reakcją na nie była ostatnio wydana – w związku z pandemią – nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski z 31 marca 2020 r.” – powiedział metropolita katowicki.

„Szkodliwe jest (…) powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii” – zacytował wydaną w marcu notę metropolita.

„Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia” – dodał arcybiskup, nazywając dokument Komisji Nauki Wiary KEP „obowiązkową lekturą duchowieństwa archidiecezji katowickiej i wszystkich innych prezbiterów, posługujących w Kościele lokalnym”.

„Polecam ją również wiernym świeckim. Nikomu – kto jest w Kościele i współmyśli z Kościołem (sentire in Ecclesia) – nie wolno chodzić drogami fałszywych proroków, manipulujących Bogiem (…). Właśnie w sytuacji zagrożenia powinniśmy trwać przy nauce Kościoła i zdrowej teologii. Jest również naszą ślubowaną powinnością zachowywanie kościelnej dyscypliny” – podkreślił abp Skworc.

Bp Arkadiusz Lisiecki, którego 90. rocznicę śmierci obchodzono w środę, był drugim katowickim biskupem diecezjalnym po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski, po Auguście Hlondzie, który w 1926 r. został prymasem. Bp Lisiecki kontynuował budowanie struktur i kształtowanie duszpasterstwa nowo utworzonej diecezji. Przeciwstawiał się instrumentalizacji Kościoła do celów politycznych czy narodowościowych, ale rozumiał i wspierał prowadzenie dwujęzycznego duszpasterstwa – dla katolików języka polskiego i języka niemieckiego. Był współinicjatorem budowy katowickiej katedry. Zmarł nagle 13 maja 1930 r. podczas wizytacji kanonicznej w Cieszynie.(PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk