Prezydent Andrzej Duda skierował do głów państw Europy list zawierający 5-ciopunktowy plan działań

Magdalena Targańska29 kwietnia, 20207 min

Prezydent Andrzej Duda skierował do przywódców państw UE, a także państw Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich list zawierający pięciopunktowy plan dot. współpracy międzynarodowej po pokonaniu pandemii koronawirusa – poinformował PAP szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

Plan prezydenta Dudy dla Europy zawiera pięć konkretnych propozycji, które mogą stać się fundamentem pozytywnego wyjścia z lekcji, jaką Europa może wyciągnąć wspólnie z czasu pandemii. Prezydent podkreślał bardzo wyraźnie, że lekcją, która wynika z pandemii, to lekcja o solidarności i o potrzebie europejskiego wigoru” – powiedział PAP szef gabinetu prezydenta RP.

Jak poinformował, plan obejmuje po pierwsze stworzenie europejskiego mechanizm bezpieczeństwa medycznego. Prezydent wskazuje w nim też na potrzebę rozwoju gospodarczego poprzez rozwój produkcji europejskiej; podkreśla rolę prawa międzynarodowego i prawa humanitarnego, a także podnosi potrzebę działań na rzecz budowy bezpieczeństwa militarnego oraz prowadzenia polityki klimatycznej, ale dostosowanej do możliwości gospodarczych krajów i społecznej akceptacji takich działań.

Pierwszy punkt planu prezydenta Dudy dla Europy – podkreślił prezydencki minister – dotyczy „podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego Europy poprzez wspólne działania państw”. „Pandemia pokazała, że w sytuacji zagrożenia epidemicznego jednak każde z państw walczyło i walczy z nią swoimi możliwościami i nie ma mechanizmu solidarności w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego” – zauważył Szczerski.

Prezydent wskazał m.in. na potrzebę stworzenia europejskiego mechanizmu zabezpieczania sprzętu medycznego potrzebnego do ratowania życia. Jak mówił Szczerski, „chodzi o to, że kupujemy, magazynujemy i produkujemy sprzęt ochrony medycznej wspólnie z podziałem obowiązków między poszczególne państwa”.

Minister zaznaczył, że drugi punkt planu prezydenta Dudy dotyczy rozwoju gospodarczego, który powinien być oparty na „impulsie inwestycyjnym”. „Bardzo konkretnie prezydent mówi w liście, że byłoby dobrze, gdyby odbudowa gospodarcza Europy odbywała się równocześnie z odbudową zdolności produkcyjnych Europy” – powiedział Szczerski.

Jak dodał, nagłe zerwanie w wyniku pandemii globalnych łańcuchów dostaw pokazało, że Europa jest bardzo słaba i zależna w tej kwestii, ponieważ z przyczyn ekonomicznych produkcja została w większości wyprowadzona z Europy.

Trzecim punktem planu prezydenta jest kwestia prawa międzynarodowego. Szczerski zaznaczył, że Polska od dawna konsekwentnie wskazuje na rolę przestrzegania praw międzynarodowego dla zapewnienia pokoju i stabilizacji na świecie. „W liście prezydent wskazuje szczególnie kwestię prawa humanitarnego i prawnej ochrony najsłabszych. Ta pandemia w dużym stopniu dotyka słabszych grup społecznych. Rola organizacji międzynarodowych działających na tym polu też powinna być podniesiona” – stwierdził minister.

Według niego w czwartym punkcie prezydent wskazuje na to, że choć pandemia jest obecnie dominującym tematem, nie oznacza to, że „stare zagrożenia zniknęły”. „Nie możemy ulegać złudzeniu, że pandemia zlikwidowała napięcia międzynarodowe i zagrożenia dla pokoju na świecie, takie jak terroryzm, polityka imperialna, naruszanie ładu międzynarodowego. One nie zniknęły, a wręcz przeciwnie napięcia ekonomiczne, które będą wynikiem pandemii, mogą pogłębić te zjawiska” – zauważył szef gabinetu prezydenta.

Jak zaznaczył, Andrzej Duda wskazuje, iż nie można porzucić dyskusji o budowie bezpieczeństwa militarnego. „Ona jest nadal aktualna. Nie możemy łatwo odejść od obowiązków, które były z nam zawsze” – dodał Szczerski.

Piąty punkt planu prezydenta – powiedział minister – dotyczy tego, że odbudowa gospodarki i powrót na ścieżkę rozwoju muszą uwzględniać kwestie klimatyczne. „Ale to musi być budowane – tym bardziej teraz, gdy pojawią się problemy ekonomiczne związane z recesją – według wzorca, który Polska prezentuje od dawna, czyli sprawiedliwej transformacji, która uwzględnia możliwości ekonomiczne i społeczną zgodę na politykę klimatyczną, bo ona musi być dostosowana do warunków gospodarki po pandemii” – powiedział minister Szczerski.

(PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk